Contact
  • Kurven er tom
Download Tøm
Løsninger

Havne

Gentagne overkørsler og hårde betingelser

Havne- og dockområder er hårde miljøer for afløbssystemer, elektriske installationer og for dæklser og riste. Her er dagligt hektisk aktivitet fra tung truck-traffik, når containere skal lastes og losses fra skibene.

Kombinationen af vedvarende belastning fra tunge hjul samt det korrosive havnemiljø stiller krav til, at der kun anvendes velafprøvede og pålidelige kvalitetsprodukter i installationerne på havnen. Ligeledes bør nedsivning af farlige væsker til grundvandet forebygges.

Afvanding af overflader

ACO DRAIN Monoblock render i ét stykke er udviklet til at modstå tung belastning og yde optimal sikkerhed. ACO Monoblock tilbyder effektiv og sikker afvanding af regnvand og væsker fra befæstede arealer. 

ACO DRAIN QMax render med stor kapacitet er ideel til afvanding af store arealer.

Rensning af overfladevand

Spildevand på havne kan indeholde rester fra brændstof, hvilket ifølge EN 858 ikke må ledes direkte i grundvandet. ACO tilbyder et bredt program af olieudskiller i beton, specifikt udviklet til overfladevand med høje krav til rensningsgrad.

ACO Oleopass Olieudskillere er ideelle til sammenbygning med ACO DRAIN Monoblock og ACO Stormbrixx nedsivningsanlæg.