Contact
  • Kurven er tom
Download Tøm
Løsninger

Lufthavn

Ekstreme forhold og meget høj hydraulisk kapacitet

Lufthavne er vigtige trafik- og fragt knudepunkter. Hvert år lander mange tusinde fly og mange tons gods bliver håndteret her. Sådanne forhold stiller store krav til en lufthavnens infrastruktur, herunder afvandingssystemer.

Afvandning af landingsbaner

På take-off- og landingsbanerne samt flyenes rangerplads har afvandings-systemerne to hovedopgaver: kapaciteten skal være tilstrækkelig til at kunne håndtere op til flere hundrede liter vand/sekund, så flytrafikken ikke generes af vand på banerne. Samtidig skal renderne være konstrueret til at modstå ekstrem stor belastning fra fly på op til 550 tons vægt.

ACO DRAIN Monoblock er robuste render i polymerbeton, der sikrer effektiv afvanding og maksimal stabilitet under ekstrem belastning.
ACO DRAIN Powerdrain er også en stærk polymerbeton rende med specielt dæmpnings- og låsessystem, der sikrer langvarig støjdæmpning fra køretøjer, der passerer renden. 
ACO DRAIN Qmax med uafbrudt spalteåbning er special-designet til afvanding af store arealer og er et ideelt modul i et komplet afvandingsløsning, hvor yderligere rensning af overfladevandet er nødvendigt

Rensning af overfladevand

Spildevand fra tankningsområder kan indeholde rester fra brændstof, hvilket ifølge EN 858 ikke må ledes direkte i grundvandet. ACO tilbyder et bredt program af olieudskillere i beton, specifikt udviklet til overfladevand med høje krav til rensningsgrad.

ACO Oleopator-serien  og ACO Oleopass-serien er ideel til sammenbygning i komplette løsninger med liniedræn og nedsivningsanlæg. 

Forsinkelse og infiltrering af regnvand

Ved afvanding af større befæstede arealer med risiko for kraftigt og ekstremt nedbør, kan der med fordel installeres ACO Stormbrixx for hurtigt og effektivt at kunne håndtere overfladevand og mindske risikoen for overbelastning af kloaksystemet.

ACO Stormbrixx er en revolutionerende nyhed, der med sin unikke konstruktion og mange hulrum sikrer en kontrolleret opsamling, magasinering og gradvis nedsivning af store nedbørsmængder.