Contact
  • Kurven er tom
Download Tøm
Løsninger

Parkering

Store overflader - trafik - olieholdigt regnvand

ACO Nordic tilbyder komplette løsninger til afvanding og rensning af overfladevand på parkeringspladser og i parkeringshuse.

Parkeringspladser i forbindelse med indkøbscentre, idrætanlæg, forlystelsesparker og bymidter lægger belægning til omfattende biltrafik med varierende vægt, hvilket indebærer tung belastning på afløb installeret i overfladen.

Det stiller store krav til effektiv afvanding, korrekt installation og især produkter, der er testet til at modstå stor belastning i mange år.

Afvanding af store arealer

ACO DRAIN Multiline linjedræn er et fleksibelt system med høj hydraulisk kapacitet og mange designkombinationer, der gør den til et oplagt valg til parkeringspladser.

ACO DRAIN Powerdrain linjedræn i polymerbeton har, takket være den unikke materiale sammensætning og specielle V-form, den stabilitet og styrke, der kræves til parkeringsarealer. Låsesystemet og lyddæpmning beskytter mod trafikstøj forårsaget af overkørsler og mindsker slidtage på riste og andre dele.

Rensning af overfladevand

Jævnfør EN 858 skal overfladevand fra parkeringspladser renses for skadelige partikler, såsom olie og benzin, inden det nedsives og ledes i grundvandet eller til kloak.

ACO Nordic tilbyder et bredt sortiment af olie- og sandudskillere specielt udviklet til overfladevand med høje krav til rensgningsgrad.

Opmagasinering og nedsivning af regnvand 

Ved afvanding af større befæstede arealer, hvor der er risiko for intensivt nedbør, kan man med fordel installere nedsivningskassetter, som hurtigt og effektivt håndterer overflade vand og mindkser risikoen for overbelastning af kloaksystemet.

ACO StormBrixx er en revolutionerende nyhed, som med sin unikke konstruktion sikrer kontrolleret opsamling, magasinering og succesiv nedsivning af store nedbørsmængder.

Se evt. specielbrochure om afvanding af parkeringshuse under Multiline brochure.