Contact
 • Kurven er tom
Download Tøm
Flow regulering

ACO Qmax

Anvendelsesområder Luk
 • Indgangsmiljø
 • Indkørsler
 • Godsterminaler
 • Havne
 • Lufthavne
 • Motorveje
 • Parkeringspladser
 • Parkområder
 • Tung lastbiltrafik
 • Tunneler
 • Veje
 • Torve og pladser
 • Motorbaner

Afvanding, magasinering og forsinkelse i ét system

Den globale klimaændring har de seneste år medført kraftige regnskyl med øget nedbørsintensitet, hvilket har medført overbelastning af kloaknet og skabt behov for at tænke i alternative løsninger, når store områder skal afvandes hurtigt og sikkert.

ACO DRAIN Qmax er en ny, innovativ drænløsning, med meget høj kapacitet, der ud over at opsamle og lede store mængder overfladevand også kan opbevare og forsinke dette.

QMAX er en enkel, effektiv og bæredygtig løsning, der forsinker vandet fra overflade til kloaknet og hjælper til at tage spidsbelastningen på nettet ved store regnskyl. Derfor er denne løsning special velegnet til afvanding af store områder som P-pladser, motorveje, gods- og flyterminaler mm. og kan med stor effekt anvendes sammen med olieudskillere.

 1. Lukket endegavl
 2. Endegavl med udløb
 3. Inspektionsbrønd
 4. Overgangsstykke
 5. Inspektionsbrønd - tilslutning
 6. Genanvendelig beskyttelsesfilm (for at undgå skidt i renderne ved montering)
New-rails-system-overview.png

ACO DRAIN Qmax er fremstiilet i genanvendeligt polyethylen MDPE og varmgalvaniserede slidsoverdele. 

 • Systemet findes i 5 størrelser Q225, Q350, Q550, Q700 og Q900 med kapacitet fra ca. 25 - 300 l/s.
 • Ved lægning med fald kan betydeligt større flow håndteres. 
 • Systemet er en særdeles økonomisk løsning med høj kapacitet, lav vægt og enkel montage.
 • Ved indbygning af begrænsning på udløb fungerer systemet endvidere som opbevaringsbassin/ regnvandsbassin

Qmax-12.jpg

Kantprofiler i galvaniseret stål

ACO Q-Flow
Kantprofil med maximal indløbskapacitet til områder med betonbelægning.
 

Q-flow-steel.png

 

 • Belastningsklasse A 15 - F 900.
 • Renden leveres med integreret kantbeskyttelse.

ACO Q-Guard
Kantprofil med maximal indløbskapacitet til områder med beton og asfalt belægninger.

Q-guard-steel.png

 

 • Belastningsklasse A 15 - F 900

ACO Q-Slot
Kantprofil til fodgængerområder udført med belægningssten.

Q-slot-steel.png

 

 • Belastningsklasse A 15 - D 400.
 • Ideelt til gangområder i parker, ved indkøbsområder, parkeringspladser og lign.
 • Langvarig korrosionsbeskyttelse.
 • Diskret 10 mm spalteåbning.
 • Kemisk resistent mod spildvand, olier, benzin, diesel og vejsalt.
Kantprofiler i støbejern

ACO Q-Flow
Kantprofil i støbejern med ATec-belægning med maximal indløbs-kapacitet til betonbelagte områder til fodgængere og let trafik.

Q-flow-iron.png

 

 • Belastningsklasse A 15 - F 900.
 • Ideelle til kommercielle og industrielle applikationer, motorveje, havneområder, lufthavne.
 • ATec-belægning gir langvarig korrosionsbeskyttelse.
 • 26 mm bred spalteåbning = indløbsareal på 17836 mm²/m.
 • Kemisk resistens mod spildevand, olier, benzin, diesel, vejsalt og afisningsmidler.

ACO Q-Guard
Kantprofil i støbejern med ATec- belægning til betonbelagte områder til fodgængere og let trafik.
 

Q-guard-iron.png

 

 • Belastningsklass A 15- F 900.
 • Ideelle til fodgængerområder i parker, ved parkeringspladser, benzinstationer, terminaler og ved indkøbscentre/ handelsområder.
 • ATec-belægning gir langvarig korrosionsbeskyttelse.
 • 8 mm bred dobbelt spalteåbning(ex: til områder med indkøbsvogne) = indløbsareal på 11696 mm²/m.
 • Kemisk resistens mod spildevand, olier, benzin, diesel, vejsalt og afisningsmidler.
 

Qmax_17.jpg

Endegavle Overgange Tilslutninger

Det findes tre typer endegavl:

 1. Endegavl med multifunktion: Indløb/udløb/lukning, til ACO Qmax® 225 og 350.
 2. Lukket endegavl til ACO Qmax® 550, 700 og 900.
 3. Endegavl til afskåret ACO Qmax® 550, 700 og 900.

Der findes 3 muligheder for at lave overgang fra mindre til større systemdimension:

 1. ACO Qmax® 225 til 350
 2. ACO Qmax® 550 til 700
 3. ACO Qmax® 700 til 900

Tilslutninger findes
i tre størrelser:

 1. ACO Qmax® 550
 2. ACO Qmax® 700
 3. ACO Qmax® 900
Endegavl med multifunktion: Udløb/indløb/lukning til ACO Qmax® 225 og 350.
 qmax_endcap_225-250.jpg
Overgang fra ACO Qmax® 550 til 700. 
qmax_step_550-900.jpg
 
TIlslutninger til ACO Qmax®.qmax_connector_550-900.jpg
 

Lukket endegavl til ACO Qmax® 550, 700 og 900.


 qmax_endcap-1_550-900.jpg

Overgang fra ACO Qmax® 700 til 900.

qmax_step_550-900.jpg 
Endegavl til overskåret ACO Qmax® 550, 700 og 900.
 qmax_endcap-2_550-900.jpg
Hydraulisk
strenglændge
FaldQM225
l/s
QM350
l/s
QM550
l/s
QM700
l/s
QM900
l/s
50 m 0% 24.0 77.5 127.5 250.0 466.5
  0,50% 44.5 127.5 190.0 345.0 620.0
  1,00% 56.0 158.0 235.0 405.0 730.0
100m 0% 21.0 71.6 117.2 230.0 440.0
  0,50% 48.5 143.0 204.9 370.0 675.0
  1,00% 63.0 182.0 260.0 450.0 835.0
200m 0% 18.0 62.0 100.8 200.0 400.0
  0,50% 51.6 156.0 220.0 406.9 748.0
  1,00% 66.0 200.0 286.0 520.0 950.0

ACO DRAIN Qmax kan lægges med trappefald, hvis man vælger at gå fra en dimension til en anden dimension og monterer inspektion mellem de forskellige render.

 

Flow _trappfall DK 

ACO_Qmax_AccessChamber.jpg