Contact
 • Kurven er tom
Download Tøm
Linjedræn

ACO S100-300K

Anvendelsesområder Luk
 • Broer
 • Busholdepladser
 • Godsterminaler
 • Havne
 • Motorveje
 • Parkeringspladser
 • Tung lastbiltrafik
 • Tunneler
 • Veje
 • Let lastbiltrafik
 • Motorbaner

Sikker brug - også under ekstreme forhold

ACO DRAIN® S100-300K er et komplet system, som kan anvendes overalt, hvor tunge laster flyttes og højeste belastningsklasse er et krav samt hvor grundvandsfarlige væsker forekommer; herunder lager- og depotpladser, tankstationer, køreområder for gaffeltrucks, omlastningspladser for containere og havnearealer.

Systemet har en høj hydraulisk kapacitet for sikker afvanding under ekstreme forhold.

ACO DRAIN® S100-300K findes til belastningsklasser A15 til F900 og er testet, certificeret og CE-mærket i henhold til EN 1433.

ACO DRAIN S100-300K
 1. Lukket endegavl
 2. Bladfang
 3. Rende 1,0 m
 4. Rende 0,5 m
 5. Overgangsstykke
 6. Endegavl med udløb
6_ACO_Powerdrain_Systemoverview.jpg

ACO DRAIN® S100K fås i 4 størrelser; S100K, S150K, S200K, S300K.

Serien, der er udviklet med Powerlock® - et låsesystem uden bolte, anvendes til områder med tung trafik. Det unikke låsesystem forenkler montering og rengøring af renden. 

Specielle forankringsribber sørger for ekstra god vedhæftning i betonstolen.

På de øverste 10 cm er sidevæggen glat og uden fremspring, derved kan overflade-belægninger som belægningssten, asfalt eller beton lægges ind til renden uden problemer.

Låsetapper som ekstra beskyttelse mod forskydningskræfter mellem rende og rist.

S100 K

1. Opmål og afsæt rendehøjdens dybde
ifht belægning. Renden skal være 3-5 mm under belægningsniveau.

powerdrian_install-1.jpg

2. Underlag afrettes og komprimeres. Fundamentbeton lægges iht. installa-tionsanvisning.

powerdrian_install-2.jpg

3. Udlægning af renden udføres fra rendens udløbspunkter. Se pil på siden
for flowretning.

powerdrian_install-3.jpg

4. Udlæg renden én efter én fra udløbet. Overkant skal flugte med niveau 3-5 mm under kommende belægningsniveau.

powerdrian_install-4.jpg

5. Belægning udføres op til rende.

 

powerdrian_install-5.jpg

6. Gummipakninger i evt. bladfang skæres bort. Renden er klar til ibrugtagning.

powerdrian_install-6.jpg

Water SealRistekrog
Varenr: 61956
1 tube til 7 fuger
Varenr: 01290 
aco_waterseal.jpg aco_hook.jpg

Hydraulisk strenglængdeFaldtypeS100K 
l/s
S150K
l/s
S200K
l/s
S300K
l/s
10 m Indbygget fald 1-10 5,0 11,5 20,0 70,0
  Trappefald 7,5 15,0 27,0 90,0
  Vandspejlsfald type 20.0 8,5 17,5 30,0 92,5
20 m Indbygget fald 1-10 5,7 15,0 27,0 82,0
  Trappefald 6,4 14,0 25,0 80,0
  Vandspejlsfald type 20.0 7,6 16,0 28,0 85,0
30 m Indbygget fald 1-10 6,9 14,8 25,5 81,0
  Trappefald 6,0 13,5 24,0 79,5
  Vandspejlsfald type 20.0 7,5 15,8 26,7 84,0
40 m Indbygget fald 1-10 6,7 14,7 25,0 80,0
  Trappefald 5,8 13,0 23,0 77,0
  Vandspejlsfald type 20.0 7,0 15,2 26,0 82,0
50 m Indbygget fald 1-10 6,3 14,0 23,8 78,0
  Trappefald 5,5 12,8 22,5 75,0
  Vandspejlsfald type 20.0 6,5 14,5 25,0 80,0

ACO DRAIN S100 K kan bruges til alle faldtyper lige fra indbygget fald, til vandspejlsfald,
trappefald eller en kombination heraf. 

 

Flow _inbyggt _fall DK

Flow _utan _fall _DK

 

 

 

Flow _trappfall DK