Contact
  • Kurven er tom
Download Tøm
Afløb til tage

Afvanding af grønne tage

Anvendelsesområder Luk
  • Grønne tage
  • Flade tage af beton
  • Parkeringsdæk

Afvanding af grønne tage

Vores ændrede klimaforhold med forhøjede nedbørsmængder, rammer særligt byer og tættere bebyggelse grundet udlægning af ikke permabel belægninger.

Den stigende brug af belægning herunder fliser og asfalt betyder, at regnvandet har begrænset areal at nedsive på. Det medfører forhøjet risiko for oversvømmelse af gader og kældre ved kraftig nedbør.

Tilbageholdelse og opmagasinering af regnvand på grønne tage kan hjælpe med til, at nedsætte denne risiko for oversvømmelse.

ACO kan tilbyde særlig membranafvanding, som kan være med til at forsinke regnvandet fra grønne etage mod kloaksystemet.

ACO afvanding til grønne tage

Groenne _tage