Contact
 • Kurven er tom
Download Tøm
Olieudskillere

Coalisator-P

Anvendelsesområder Luk
 • Godsterminaler
 • Havne
 • Lufthavne
 • Motorveje
 • Parkeringspladser
 • Veje
 • Servicestationer
 • Vaskehaller
 • Værksteder
 • Motorbaner

Klasse 1 udskiller til montering i jord, eller fritstående installation.

ACO Coalisator-P olieudskiller kan med fordel installeres i p-huse/kældre, garager eller under elevatorer.

Udskilleren er udstyret med udtageligt koalescensfilter og flydelukke.

Coalisator-P kommer i NS fra 1,5-10 l/s.

Coalisator-P er en klasse 1 udskiller, CE-mærket, testet og godkendt i henhold til EN 858-1 og opfylder alle krav ift., flow, styrke, materialer, mærkning og tæthed.

Coalisator-P er udstyret med:

 • Flydelukke
 • Koalescens-element, som let tages ud ved rensning og udskiftning

Coalisator-P kan leveres med:

 • Alarm
 • Afspærringsventil
 • Påfyldning
 • Tilslutningsboks
 • Prøveudtagning
 • Forhøjerring
 • Dæksel
 • Adaptersæt til sugeledning