Contact
 • Kurven er tom
Download Tøm
Fedtudskillere

Lipumax

Anvendelsesområder Luk
 • Fødevareproduktion
 • Hospitaler
 • Hoteller
 • Institutioner
 • Plejehjem
 • Skoler
 • Storkøkkener
 • Små restauranter
 • Store restauranter
 • Lufthavne
 • Sportsarenaer

Fedtudskiller i beton til montage i jord

LIPUMAX er udviklet i henhold til EN 1825-1 til behandling af fedtholdigt spildevand fra levnedsmiddelindustrien, restauranter, storkøkkener, bagerier, etc.

Fedtudskilleren er udstyret med integreret slamfang for bundfældning af slam og tungere partikler.

Nedstigningesskakten er bygget op af betonringe og dækningsplader og afsluttes med et støbejernsdæksel.

LIPUMAX er udstyret med:

 • Nedstignings-, inspektions- og tømningsrør Ø 600/800/1000 mm
 • Leveres med løfteringe
 • Tilslutning til ventilation
 • Brønddæksel klasse D400
 • Alarmsystmer med visuel og akustisk signal og føler for fedtniveau, overløb og slamniveau.
 • Alarmskab med blink til udendørs montage
 • Prøvtagningsbrønd
 • Præfabrikeret D400 beton trykudligningsplade
 • Prøvtagningspumpe
 • Åbningsredskab til dæksel