Contact
 • Kurven er tom
Download Tøm
Fedtudskillere

LipuSmart - 4-i-1

Anvendelsesområder Luk
 • Fødevareproduktion
 • Hospitaler
 • Hoteller
 • Institutioner
 • Plejehjem
 • Skoler
 • Storkøkkener
 • Små restauranter
 • Store restauranter
VIDEO X

Klasse 1 Fedtudskiller i plast til fritstående installation

Kombinerer alle funktioner i én enhed:

 • Fedtudskiller
 • Prøvetagningsbrønd
 • Samlet kontrolboks
 • Pumpestation

Bare én udluftningsledning for både fedtudskiller og pumpestation.
Samlet kontrolpanel for både fedtudskiller og pumpestation.
Fleksibel tilslutning. Pumpestation kan tilsluttes på 3 sider.

Fleksibelt design. Velegnet under alle Installationsforhold.
Systemet er fleksibelt og kan konfigureres individuelt fra projekt til projekt.
Samtlige LipuSmart standardmodeller fås med mulighed for ekstraudstyr i et bredt sortiment.
Pumpen kan eftermonteres på stedet. Det giver stor installationsfrihed ved evt. ændringer.

Energieffektiv og lydløs pumpe
LipuSmarts pumpe er specielt udviklet og flowet er blevet optimeret af ACO i samarbejde med instituttet for procesmaskiner og fabriksudstyr (IPAT)  

ACO_Lipu Smart _HA_DUO_Flexibilty _v 04

Resultat:

 • Lavere lydniveau
 • Ingen uønsket turbulens
 • Forbedring af pumpens effektivitet
 • Højere præstationskapacitet
 • Minimal risiko for driftsforstyrrelser
 • Effektiv rengøring og lugtfri tømning


Som ekstraudstyr har ACO LipuSmart indvendig højtyksrensning, der rengører optimalt efter tømning. Tankens inderside er helt ren efter spuling med en 360° roterende dyse ved et tryk på 150 bar. En anden fordel er, at man slipper for lugtgener, fordi bortskaffelse og rengøring udføres, imens systemet er lukket.

Planlægning og projektering gjort enkelt
Hvis en fedtudskillers vandspejl ligger under opstuvningskote, skal der sikres imod tilbageløb (pumpesløjfe) i henhold til DIN EN 12050. Denne funktion er integreret i LipuSmart, hvilket i høj grad forenkler planlægning og installation.

Ved nybyg eller renovering spiller antallet af rør, der skal installeres, en vigtig rolle. Det er kun nødvendigt at installere én udluftning, når installation af LipuSmart planlægges. Dette forenkler planlægningsprocessen og holder byggeomkostningerne på et minimum!

LipuSmart kan nemt integreres i bygningens kontrolsystem via Modbus. Alle systemkomponenter styres via kontrolboksen. På denne måde kan hele systemet overvåges.

Installation – når det bare er nemt
Takket være sit kompakte design er placering og installation af LipuSmart meget enklere sammenlignet med andre udskillersystemer.

Der er ikke behov for mellemliggende rør mellem fedtudskiller, prøveudtagningsbrønd og pumpesystem. Samtidig skal der kun installeres én udluftning til det komplette system. Dette gør installationen af LipuSmart nemmere og løser problemet med begrænset plads ved renoveringsprojekter.

Alle LipuSmarts komponenter er forbundet via Plug & Play, og systemet kan tilsluttes direkte til kontrolboksen.
LipuSmart har forskellige installationsmuligheder, så den kan installeres - selv i trange rum.
LipuSmart er BIM-kompatibel.
LipuSmart opfylder alle gængse krav, standarder og normer, herunder EN1825 og EN12050.
ACO er med dig hele vejen

Lad ACO hjælpe med at vælge den rigtige udskiller!

Nominel
størrelse
Rørtilslutnings-
diameter
LagringsvolumeVægt
--SlamFedtIaltTomFyldt
[NS][DN][l][l][l][kg][kg]
2 100 210 100  440 194  634
3 100 300 150  630 204  834
4 100 400 200  830 219  1049
5,5 150 725 360  1430 323  1753
7 150 800 400  1600 340  1940
8,5 150 940 450  1900 361  2261
10 150 1000 520  2000 375  2353
             
  LipuSmart
Lipu Smart _top

 


 

 

NSL1L2L3L4L5H1H2H3H4B1B2B3D
[mm]   [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]
 1100  800  1625  300  680  1055  753  1680  1500  742  880  930  110
3  1450  800  1975  300  680  1055  753  1680  1500  742  880  930  110
4  1760  800  2285  300  680  1055  753  1680  1500  742  880  930  110
5,5  1760  835  2287  300  680  1250  753  1880  1700  960  1130  1180  160
7  1960  835  2487  300  680  1250  753  1880  1700  960  1130  1180  160
8,5  2250  835  2777  300  680  1250  753  1880  1700  960  1130  1180  160
10  2450  835  2977  300  680  1250  753  1880  1700  960  1130  1180 160

 

Csm _Scale _drawing _276196_4fab 08bc 4f