Contact
 • Kurven er tom
Download Tøm
Olieudskillere

Oleopass - med by-pass

Anvendelsesområder Luk
 • Hospitaler
 • Hoteller
 • Institutioner
 • Plejehjem
 • Broer
 • Busholdepladser
 • Godsterminaler
 • Havne
 • Lufthavne
 • Motorveje
 • Parkeringspladser
 • Parkområder
 • Togstationer
 • Tung lastbiltrafik
 • Tunneler
 • Veje
 • Områder med truckkørsel
 • Servicestationer
 • Vaskehaller
 • Værksteder
 • Motorbaner

Klasse 1 olieudskiller i beton til montage i jord

OLEOPASS–serien er beregnet til behandling af olieholdigt regnvand med høje standarder for rensningsgrad. 

OLEOPASS er en by-pass udskiller, hvor strømningsregulering sker helt uden bevægelige dele. Afhængig af model kan der vælges mellem to forskellige størrelser sandfang. 

Ved afvanding af større flader med risiko for store regnmængder kan OLEOPASS med fordel installeres. Ved overbelastning ledes størstedelen af vandet gennem by-pass-enheden, forbi udskilleren. Ved mindre regnmængder ledes 100% af vandet gennem udskilleren og ved maksimal dimensioneret kapacitet 20%, hvilket gør at 85-95% af årsnedbøren behandles.

Sortimentet omfatter nominel flowkapacitet på 60-160 l/s.

OLEOPASS er en klasse 1 udskiller, CE-mærket, testet og godkendt i henhold til EN 858-1 og opfylder alle krav ifht. flow, styrke, materialer, mærkning og tæthed.

OLEOPASS olieudskiller er udstyret med:

 • Bypass-enhed
 • Integreret sandfang
 • Flydelukke
 • Koalescens-element, som let tages ud ved resning og udskiftning.
 • Leveres komplet med støbejernskarm og tæt dæksel belastningsklasse D400 iht. DS/EN 124, iht. DS/EN 858.

OLEOPASS kan leveres med:

 • Alarmsystemer med visuel og akustisk signal, og føler for: olieniveau, overløb og slamniveau
 • Alarmskab med blink til udendørs montage
 • Prøvtagningsbrønd
 • Præfabrikeret D400 beton trykudligningsplade
 • Dækselløfter for nem åbning