Contact
 • Kurven er tom
Download Tøm
Olieudskillere

Oleopator C. Nordic - med eller uden integreret sandfang

Anvendelsesområder Luk
 • Godsterminaler
 • Havne
 • Lufthavne
 • Motorveje
 • Parkeringspladser
 • Veje
 • Servicestationer
 • Vaskehaller
 • Værksteder
 • Motorbaner

Klasse 1 olieudskiller i beton til montage i jord

OLEOPATOR-serien er beregnet til behandling af olieholdigt spilde- og regnvand med høje standarder for rensningsgrad. 

Serien af udskillere kan leveres med eller uden integreret sandfang og omfatter nominelle strømninger fra 3-100 l/s.

OLEOPATOR er en klasse 1 udskiller, CE-mærket, testet og godkendt i henhold til EN 858-1 og opfylder alle krav ifht. flow, styrke, materialer, mærkning og tæthed.

OLEOPATOR er udstyret med:

 • Flydelukke
 • Koalescens-element, som let tages ud ved rensning og udskiftning.
 • Leveres med støbejernskarm og tæt dæksel - belastningsklasse D400 iht. DS/EN 124.

OLEOPATOR kan leveres med:

 • Alarmsystemer med visuel og akustisk signal, og føler for: olieniveau, overløb og slamniveau
 • Alarmskab med blink til udendørs montage
 • Prøvtagningsbrønd
 • Dækselløfter for nem åbning 
 • Præfabrikeret D400 beton trykudligningsplade