Contact
 • Kurven er tom
Download Tøm
Tilbehør

Prowell C - Tilbehør

Anvendelsesområder Luk
 • Fødevareproduktion
 • Hospitaler
 • Hoteller
 • Institutioner
 • Plejehjem
 • Storkøkkener
 • Små restauranter
 • Store restauranter
 • Lufthavne
 • Motorveje

Prøvetagningsbrønd i beton for installation i jord.

Prøvetagningsbrønd ACO PROWELL C tilsluttes på udløbet fra olie eller fedtudskiller for udtagning af representative prøver af afløbesvandet efter udskilleren.

Kan anvendes i andre sammenhæng.På grund af lag opdeling af olie/fedt/vand giver prøvetagning i udskilleren et forkert resultat.

ACO PROWELL C. er derfor konstrueret for prøvetagning i fristråle når udskilleren er i drift.
Som standard er faldet i prøvetagningsbrønden på 160mm. Den findes også med fald på 30mm som nødløsning i de tilfælde, hvor det nødvendige fald ikke er tilstede.

Brønden kan også benyttes som inspektionsbrønd.

 

ACO PROWELL C er udstyret med:

 • Nedstigning og inspektionshals diameter Ø600/800/1000
 • Dæksel adapter udført med gummitætninger
 • Løfteøjer
 • Glideringspakning imellem betondele
 • ACO Atlas udskiller dæksel D400 mærket ”separator”

 

ACON_Prowell

 • ACO Hook løfteværktøj til ACO Atlas dæksel
 • Forhøjerringe Ø1000 for tilpasning til det ønskede T-mål