Contact
  • Kurven er tom
Download Tøm
RÅDGIVNING

HygieneFirst filosofi

Løsninger til hygiejniske afløb

Fødevarekontaminering, glide, snuble, og tilstoppede afløbssystemer ... Disse og mange andre ord kan for mange i levnedsmiddelindustrien være et mareridt. Nogle af dem truer virksomheden, og nogle af dem medarbejderne. Det er derfor, at man skal være mere opmærksom på virksomhedens afløbssystem.

ACO tager ansvar

Som en af verdens førende specialister og producenter indenfor afvandingssystemer, har ACO fuld forståelse for hvilken kritisk rolle, bortledning af spildevand spiller i en forarbejdende fødevarevirksomhed. Der er fuld forståelse for at fødevaresikkerhed, hygiejne og kontrol og styring af omkostningerne, alle er meget vigtige faktorer, men for mange virksomheder, er afvanding og bortledning af spildevand usynligt og derfor af mindre betydning.

Som en direkte konsekvens af dette, bliver mange afløbssystemer dårligt designet og projekteret. I bedste fald medfører det blot til en øget løbende omkostning til rengøring og vedligeholdelse, men i værste fald kan det medføre forurening af fødevarer, lukning af et eller flere produktionsanlæg med deraf følgende tab - og måske endda i yderste tilfælde - helt eller delvis lukning af hele virksomheden.

Som en af de virksomheder, der viser vejen for fremtidens afvanding, er vi fast besluttet på at ændre dette ved at profilere hygiejniske afvandingssystemer og forbedre standarderne på tværs af alle dele i processen.

Hos ACO kommer hygiejne altid først. Vores ”HygieneFirst” filosofi giver os en forpligtigelse til at levere produkter, der opfylder de høje ultimative hygiejniske krav der stilles, og gennem omfattende forskning og udvikling, vil vi være de første til at indarbejde de hygiejniske designprincipper i kommercielle og professionelle afvandingssystemer.