Contact
  • Kurven er tom
Download Tøm
inspiration

Green float

DEN BOTANISKE BY X
1000 m høj X
"BLOMSTEN" X

Den japanske Shizimu Corporation har udviklet ideen "Green Float" om en flydende ø, hvor 40.000 mennesker skal leve og arbejde i harmoni med naturen.

Filosofien bag ideen har været at nutidens indbyggere i byerne baserer deres liv på økonomisk vækst. Lykke bør dog være uafhængig af den fysiske og materielle levestandard. Det bør måles i overensstemmelse med vores kontakt med naturen; som et sundt liv og i harmoni med økosystemet. Dette er grundlaget for "Botanisk By".

Konstruktion

Kernen i konstruktionen flyder på havet som en åkande, og er placeret i Stillehavet, hvor der er rig tilgængelighed af sollys og truslen om tyfoner er minimal.

Blomsten er en kompakt, energibesparende "by i himlen" og måler ved basen 3 km i diameter. Ved en højde på omkring 1.000 meter, er der en konstant temperatur på 26-28 ° C, som opretholdes hele året. Der kan bo omkring 130.000 mennesker i konstruktionen omgivet af vand og natur. I nærheden er der strande og laguner, fuld af muslinger og fisk. Tårnet rummer nye former for industri, som kobler natur og teknik.

Drawings 460

Byen er teknisk set tilpasset naturens forudsætninger. Der skabes en positiv CO2-balance ved at afskaffe biltraffik, mindske energiforbruget og anvende vedvarende energikilder i kombination med det omkringliggende hav, der absoberer kuldioxiden. Det affald, der genereres, anvends til energi. Fødevarer er 100% dyrket på øen.

Den visionære

Siden etableringen for 200 år siden, har arbejdet i Shimizu Corporation baseret sit arbejde på "Rongo til Soroban"-princippet. Dette er balancen mellem den etiske humanisme Confucius og de økonomiske teorier, som er repræsenteret af symbolet for Abacus. I korthed kan det siges at ideen bag "Green Float" stræber efter at bidrage til samfundet på en etisk og værdifuld måde.GreenF 460