Contact
  • Kurven er tom
Download Tøm
INSPIRATION

PALISADE BAY

BROOKLYN X
UPPER BAY X
JERSEY X

Visionen bag Palisade Bay i New York er at kombinere den travle storby med en malerisk lagune og skabe en klima-sikret kystlinie i tætbebyggede byer beliggende ved havet.

På grund af sin beliggenhed ud til Atlanterhavet er New York og de omkring-liggende øer ekstra udsat for oversvømmelser. Det skyldes en kombination af at indlandsisen smelter, havniveauet stiger og at opvarmning af havene øger risikoen for orkaner i Atlanterhavet.

Det er et spørgsmål om tid, før vandmasserne møder New Yorks kyst.

På baggrund af det gennemførte Latrobe team og det amerikanske Institute of Architects en workshop, hvori de ønskede at udvikle forslag til, hvordan man via byplanlægning kan udnytte de stigende vandmængder og berige byerne frem for kun at beskytte dem mod vandet.

Design

Forslagene bryder kysten omkring Upper Bay op og ændrer formen på New York markant.

Palisade bay 460

Oversvømmelsesområder

Langs kysterne ved Bayonne og Jersey i New York og Red Hook, Sunset Park og Gowanus Canal i Brooklyn opføres der kunstige marskenge, ligesom der oprindeligt var. Disse oversvømmelsesområder skal fungere som en slags biofilter, der dels optager tide- og spildevand, dels forurening, der måtte være i vandet. Ligeledes vil det være levested for forskellige organismer, et blikfang og et ikke mindst grønne zoner for indbyggerne. 

Moler og ramper

Der bygges moler og ramper ud i havet, som et åbent design på pæle, så strøm-men frit kan flyde nedenunder. Molerne skal fungere som stødpudezone langs kysten og kompensere for svingende vandstand. 

Øer og skær

New York er allerede omgivet af øer som Ellis Island og Liberty Island. Ved at skabe endnu flere øer og skær, vil der være mulighed for en massiv indsats mod udsving i vandstand. Øerne har talrige funktioner, da de både fungerer som bølge-bryder for fastlandet og levested for maritim flora og fauna

Drawings 460

De visionære

Disse forslag fremkom, da MoMA i New York og den tilknyttede PS1 Contemporary Art Center Gallery indbød 5 tværfaglige teams af arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter til en 8-ugers workshop om emnet. Forslagene blev efterfølgende udstillet.