Contact
  • Kurven er tom
Download Tøm
inspiration

waterscraper

hO2+ scraper X
WATERSCRAPER X
BDA Studio X

Byer på havet

"hO2+ scrapere" er en logisk konsekvens af, at klimaændringerne medfører stigning i vandstanden og reduktion af landområder. Det er en naturlig udvikling at mennesker vil bosætte sig på havet i nye skyskrapere, som placeres i grupper (water scrapers) og som ikke slider naturen, men istedet forbedrer og genskaber den. Den ultimative løsning bliver hele byer på havet.

Modsat skyskrabere, så går hO2+ dybt ned i havet og er udviklet til at være en uafhængig struktur uden infrastruktur og installationer. Det er en autonom, flydende enhed med funktioner og er en selvforsynende eksistens. Tilsammen skaber enhederne en flydende by, som genererer sin egen energi fra bølger, vind, strøm, sol, biomasse etc.

 

Drawings' 460

Endvidere bærer den sin egen skov "på ryggen" og fødevarer produceres via jordbrug, vandkultivering og plantervækster i vandet. 

Målsætningen om bæredygtighed er at bygge en oase, som forbedrer miljøet - en tanke som symboliseres med "plus-tegnet" i projekt-navnet.

Konstruktion

Waterscraper-projektets opbygning handler primært om generering af ressourcer, for eksempel energi, næring og luft samt boliger, arbejde, fritidsaktiviteter, affaldshåndtering og vedligehold.

Boligområderne er placeret lige under vandoverfladen, hvor det naturlige lys er bedst. Bygningen opretholder balancen med et system af vægte og ballasttanke.

 Waterscraper 460

Den visionære

Arkitekten Sarly Adre Sakum er grundlægger og aktionær i BDA, Building Design Art Studios, et navn som også sammenfatter projektets kontekst. Et tværfagligt team har med indgående analyser af arkitektur, design og kunst fået mulighed for at udforske den kreative spændvidde og modsætningerne i ideen; fra det enkle til det komplekse, fra ide til virklighed, fra gamle mønstre til nye tankegange.