Contact
 • Kurven er tom
Download Tøm
projektering

Linjedræn

Sådan vælges det rette linjedrænsystem

Når du skal designe løsninger til linjeafvanding er der en række faktorer, der bør defineres før start:

 

 • Hydraulisk ydeevne - hvor meget vand skal opsamles og ledes væk.
 • Anvendelsesområde - faktorer relateret til området der skal afvandes.

Disse faktorer skal overvejes, uanset hvilken afvandingsopgave, du står overfor.

projektering_load1.gif
Regnvejr-2-1.gif
 
Hydraulisk ydeevne (Q)
Den vandmængde renderne skal opsamle og bortlede i en given periode.
Q = A x r t(n) x W 10.000 l/s

A    = afvandingsområde [m2]
rt(n) = regnintensitet [l/(sxha)]
W   = afløbskoefficient [-]
Vigtige faktorer
 • Afvandingsområdets bredde og længde
 • Regnintensitet
 • Belægningens kvalitet
 • Størrelse og placering af afløb
Belastningsklasse
Belastningen henviser til den gang- eller biltrafik, renderne skal kunne modstå. Belastningsklasser er defineret i blandt andet EN 1433 og klassificerer de forskellige vejområder til specifikke belastningsklasser.
a15-1.gif
Områder der udelukkende trafikeres af cyklister og fodgængere.
1,5 T
b125-1.gif
Arealer der trafikeres af fodgængere,
cyklister, person- og varebiler.
12,5 T
c250-1.gif
Kantstensrende langs offentlige veje og gågader, hvor der forekommer lastbiler.
25 T
d400-1.gif
Rendesystemer i offentlige kørebaner, dog ikke tværdræn af motor- og motortrafikveje.
40 T
e600.gif
Ikke-offentlige trafikarealer, der belastes med høje hjultryk, (dog ikke gaffeltrucks med massive hjul).
60 T
f900-1.gif
Svært belastede trafikarealer, som lufthavne, havneearealer, og industri-arealer, hvor der dagligt kører gaffeltrucks.
90 T
Vigtige faktorer
 • Vægt
 • Hjultype og -størrelse
 • Trafikforhold - hastighed, frekvens, opbremsninger, vendninger mm.
Individuelle krav
Oftest findes der flere valgmuligheder af både rende, rist eller låse- system, der lever op til de tekniske krav iht. hydraulisk ydeevne,
Hydrauliskbelastningsklasse og kemisk resistens. Valg af riste afhænger af det konkrete anvendelsesområde samt individuelle ønsker til design.
Vigtige faktorer
 • Estetik
 • Juridiske krav - f.eks. cykelsikre riste. 
 • Brugerens sikkerhed - f.eks. legepladser, indgangspartier etc.
 • Sikkerhed - f.eks. låseanordninger