Contact
  • Kurven er tom
Download Tøm
rådgivning

Afvandingsteknik

FORDELE VED LINJEAFVANDING X
  • Vand fjernes hurtigt fra vejbanen
  • Ophobning af vand og vandpytter mindskes
  • Risikoen for personskader forårsaget af glatte fortorv mindskes
  • Beskytter fortorvet og forlænger dets levetid
  • Beskytter ejendomme mod oversvømmelse
  • Reducerer anlægsomkostninger
  • Tilfører befæstede områder kvalitet og estetisk udtryk
VIL DU VIDE MERE? X

Vil du vide mere om linjeafvanding, er du velkommen til at kontakte os.

Teknisk rådgivning

 
 
2-sidet fald X
Kuvertfald X

Nutidens afvandingsløsninger handler om mere end økonomi og levetid

Mulighederne for at designe smukke og udtryksfulde overflader samt interessante byrum har ændret sig en del, når det handler om valg af linjedræn. Linjedræn er blevet en del af arkitekturen.

Forebyg oversvømmelser
Klimaændringerne har resultetet i store oversvømmelser. Det stiller nye krav til arkitekter, ingeniører og leverandører af byggematerialer om at finde løsninger, som på bedre vis bortleder regnvand fra såvel offentlige som private områder på hurtig og sikker vis - samtidig med at anlægsomkostningerne følges nøje. 

billede1.jpg

Linjeafvanding med kontinuerlige udløb langs strækningen tilbyder en suveræn hydraulisk kapacitet, mindsker risikoen for oversvømmelser og sikrer en vedvarende høj ydeevne.

Kræver kun et minimum af kloakrør
På ACO tror vi på, at den optimale løsning skal findes i en kombination af traditionelle kloaksystemer og linjeafvanding. Det giver mulighed for at adskille regnvand og kloakvand og dermed forhindre omfattende skader på infrastruktur, bygninger og naturen.

billede2.jpg

Enkel løsning - enkel installation
På en enkel måde udnytter linjeafvanding tyngdekraften ved, at der skabes et fald i overfladen hen mod renden. Dette muliggør enkel og nem tilpasning til fortorv og åbner for en lang række designmuligheder.

Systemet er nemt at installere, da det kun kræver udgravning i overfladen samt få tilslutninger til eksisterende kloaknet. Løsningen udføres med 2-sidet eller endog 1-sidet fald, hvilket er enklere end traditionelt kuvertfald. Det gir mindre gravearbejde og jord til bortskaffelse. En omkostningsbesparende løsning.

Enkelt at vedligeholde
Skidt og snavs ender ofte i kloaksystemet. Det er kompliceret og tidskrævende at rengøre kloaker dybt under overfladeniveau. Rengøring af linjeafvandingsløsninger er enkelt og kan udføres direkte fra gadeplan.