Contact
  • Kurven er tom
Download Tøm
RÅDGIVNING

Vandhåndtering i fremtiden

Løsninger til fremtidens klimaændringer

Indlandsisen smelter, vandstanden i verdens have stiger, og vores økosystem er under pres.

Dagligt konfronteres vi med fakta om, hvordan den globale CO2-udledning påvirker miljøet, og mens hele verden nu har accepteret, at klimaforandringerne er en realitet, har vi brug for folk til at tage ansvar for at udvikle løsninger til gavn for vores bygninger, infrastruktur og ikke mindst mennesker og dyr.

Det er ikke nok med langsigtede løsninger for at minimere energiforbruget. Vi har også et presserende behov for løsninger, som her og nu kan tage sig af de udfordringer, som klimaændringerne skaber.

Øget regnintensitet og ekstremregn må imødegås med mere komplekse og effektive afvandingsløsninger  - der beskytter mennesker mod vand  - og vand mod mennesker. 

Løsninger til bæredygtig vandhåndtering

For at hjælpe arkitekter, ingeniører og entreprenører med at opfylde de juridiske og miljømæssige krav, der stramt regulerer den måde hvorpå overfladevand afledes, har ACO udviklet "ACO SYSTEMKÆDEN".

Kæden bygger på de 4 centrale processer (opsamling-rensning-opbevaring-frigivelse af vand), der kræves for at skabe en komplet og bæredygtig løsning til håndtering af overfladevand, så den lever op til fremtidens miljøforhold.

Hvert af elementerne i ACO SYSTEM-kæde sørger for at overfladevandet sikkert ledes bort og danner grundlag for at vandet kan genanvendes på en bæredygtig og økonomisk måde.

Klik på "ACO SYSTEMKÆDEN".