Hydraulisk beregning af linjedræn

Linjedræn/render kan beregnes hydraulisk ved hjælp af formlen til højre. Forudsætningen for beregningen er kendskab til den regnmængde, der falder, der hvor renden skal ligge.

Med formlen til højre kan du beregne mængden af vand Q(l/s) på området.

Med værdien Q (l/s) går du ind i nedenstående tabel og finder den værdi, der kommer tættes på. Udfor den finder du det passende ACO DRAIN® Multiline Seal in rendesystem.

Afvandingsområdet A (m2) er det område, der skråner ned imod renden.
Specialplanlæggere benytter oplysning om regnmængden fra den danske vejrtjeneste eller fra DIN 1986.
Der kan anvendes en fast mængde på 300 l / s * ha.

Udløbskoefficienten skal indstilles til 1,0 eller i henhold til DIN 1986.

Valg af rendetype - her ACO DRAIN® Multiline Seal in V 100 - V 200

Med den proportionale mængde vand (l / s) og den hydrauliske strenglængde (m), kan du aflæse det rendesystem, du har brug for, i nedenstående tabel.
Værdierne i tabellen er baseret på et forbindelsesindløb med DN ≥ LW render og en vandret rendeinstallation.

For at imødekomme tilstopning med snavs osv af renderne over tid, bestemmes værdierne med en hydraulisk udnyttelse af renderne på 80%.

Hydraulisk strenglængde (m)FaldtypeACO DRAIN® Multiline Seal in
V 100 (l/s)V 150 (l/s)V 200 (l/s)
indtil 10 mVandstandsfald type 0.02,47,014,5
Vandstandsfald type 10.04,511,021,0
Ensidig hældning type 1-104,210,520,0
indtil 20 mVandstandsfald type 0.02,16,513,9
Vandstandsfald type 10.04,210,419,5
Ensidig hældning type 1-10 og type 10.04,110,219,5
indtil 30 mVandstandsfald type 0.02,06,213,0
Vandstandsfald type 10.03,89,818,6
Ensidig hældning type 1-10 og type 10.03,99,818,7