Komplet tømning med integreret løftepumpe

LipuSmart-P-OB – basismodel
  • Bortskaffelse og rengøring via dæksel
LipuSmart-P-OD – opbygningsmodel 1
  • Bortskaffelse via direkte sugning og rengøring via dæksel
  • Påfyldningsenhed med kugleventil
LipuSmart-P-OA – udstyrsniveau 2
  • Programstyret inkl. Bluetooth-interface
  • Bortskaffelse via direkte sugning
  • Hydro-mekanisk indvendig rensning
  • Påfyldningsanordning med magnetventil
LipuSmart-P-OAP – udstyrsniveau 3
  • Identisk med LipuSmart-P-OA
  • Yderligere, bortledningspumpe med fristrømshjul