Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Deckline

ACO DRAIN® Deckline P 100 rendesystem er specaludviklet til parkeringsdæk -kældre. Den specielle udformning opfylder kravene til afvanding af P-områder alle steder f.eks. shoppingcentre, kontorbygninger, offentlige områder og ved boliger. I combination med ACO Microgrip riste i belastnngsklasserne B125 og C250, fås en korrosionsfri og omkostningseffektiv løsning med rustfri kant. Galvaniserede kanter er ikke anbefalet til P-områder pga. deres dårlige korrosionsmodstanddygtighed.