Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO KerbDrain Bridge

ACO KerbDrain til afvanding af broer – Kantsten med integreret linjedræn

Da broer er væsentlige elementer på vejnettet, er der her høje krav til bortledning af regnvand.

For at sikre høj trafiksikkerhed, skal overfladevand hurtigt og effektivt bortledes, for at forhindre aquaplaning på broer.

Hurtig bortledning af regnvandet, sikrer ligeledes en længere levetid af broen.

ACO KerbDrain Bridge er specialudviklet, med baggrund i de særlige krav der er til brokonstruktioner.

  • KerbDrain Bridge har en lav vægt, hvilket forenkler håndtering og lægning. Elementernes plane sider gør det endvidere muligt at anvende dem som afspærring eller barrierer for fodgængere.
  • KerbDrain Bridge griber ikke forstyrrende ind i eksisterende færdselsveje og i brobelægning og er derfor en ideel løsning til rundkørsler, parkeringspladser og busholdepladser.
  • ACO KerbDrain Bridge er testet, certificeret og CE-mærket i henhold til EN 1433 og godkendt til belastningsklasse D400
ACO KerbDrain Bridge