ACO Multiline Seal in

ACO DRAIN® Multiline Seal in render er udstyret med en standardpakning i rendesamlingen. Dette betyder, at renden allerede i dag opfylder morgendagens krav til vandtæthed og vandkvalitet. Med konventionelle linjedræn går en del af vandet tabt på vej til rensning på grund af lækkende rendesamlinger. Den nye rende bidrager til målrettet udledning og behandling af overfladevand. Dette bekræftes især af den langvarige test udført af IKT, Institute for Underground Infrastructure, med forseglingen "IKT Geprüft - D01059".

ACO Multiline Seal in
TOP