Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Sundby Øster Skole, Niveaufri adgangsrist

ACO Nordic har, i samarbejde med landskabsarkitekterne Mangor & Nagel, PLAN+LANDSKAB, udviklet en innovativ adgangsrist, der i kombination med ACO linjedræn sikrer niveaufri adgang Sundbyøster Skole.

Til reference

Sikker afvanding og tilgængelighed på Sundbyøster Skole

ACO Nordic har i samarbejde med landskabsarkitekterne Mangor & Nagel, PLAN+LANDSKAB, udviklet en innovativ Niveaufri adgangsrist, der takket være en forlænget forkant griber regnen og leder den ud og ned i det underliggende linjedræn.

Til reference Download

Tølløse Station, Renovering af perroner - ACO render Multiline V100S

ACO Multiline V100S på perronnerne på Tølløse, Hvalsø, Lejre og Vipperød stationer

Til reference

Landsbyen Krogsbølle blomstrer videre

Der er nu kommet flot styr på trafiksikkerheden og afvandingen af bygaden i Krogsbølle ved hjælp af ACO KerbDrain. I én og samme løsning har den blomstrende landsby på Fyn opnået både en effektiv linjeafvanding langs hele bygaden og en tydelig og æstetisk flot overgang til fortov. Nordfyns Kommune og VandCenter Syd står bag projektet – godt hjulpet af landskabsarkitekterne Land+.

Til reference Download

Ringsted sikrer byens torv mod stigende mængder nedbør

En effektiv klimatilpasning bl.a. med ACO linjedræn indgår som en integreret del af en samlet forskønnelse af Torvet i Ringsted. Der er valgt den robuste Monoblock løsning, som kan modstå belastningen fra trafik, der skal køre hen over linjedrænet på Torvet.

Til reference Download

Linjedræn til renoverede stationsperroner

I forbindelse med Banedanmarks renovering af Nordvest banen fra Roskilde til Holbæk er der installeret ACO Multiline V100S linjedræn med C250 spalteriste på bl.a. Tølløse station. Herved drænes stationens befærdede arealer sikkert og effektivt for overfladevand.

Til reference Download

Nørrebrohallen er nu skybrudssikret

Københavns Ejendomme har sikret Nørrebrohallen mod følgerne af skybrud. Ved at lede alt tagvand fra hallen til en kæmpe underjordisk ACO Stormbrixx faskine, er de omkringliggende kældre og veje i dag sikret mod de enorme vandmængder, der lander på Nørrebrohallens ca. 2.000 m2 tagareal.

Til reference Download

Linjedræn sikrer niveaufri adgang

Boligselskabet Lejerbo har renoveret afdelingen Maglehøj i Frederiksværk. Udover at boligblokke og udearealer blev moderniseret, blev der opført et nyt aktivitetshus. For at sikre alle beboere fri adgang til det fælles aktivitetshus er alle døråbninger udført med niveaufri adgang. Hertil er der brugt ACO linjedræn monteret med specialdesignet rist.

Til reference Download

Linjedræn med LED lys til Musikkens Hus

På Aalborgs havnefront med frit udsyn over Limfjorden finder man Musikkens Hus; nordjydernes musikalske samlingspunkt. Det en arkitektonisk perle tegnet af det internationalt anerkendte arkitektfirma Coop Himmelb(l)au. ACO har medvirket i alle faser af projektet og leveret med linjedræn med LED lys.

Til reference Download

Vandet skal væk fra rastepladserne Hærvejen

ACO har i samarbejde med Vejdirektoratet og entreprenørfirmaet M.J. Eriksson A/S etableret linjeafvanding på Hærvejs-rastepladserne på Midtjyske Motorvej i både nord- og sydlig retning. Rastepladserne er designet med udgangspunkt i det omgivende landskab – både i valget af farver og materialer.

Til reference Download