Landsbyen Krogsbølle blomstrer videre

Krogsbølle på Nordfyn blev i 2015 kåret som ’blomstrende landsby’, og nu har en fornyelse af bygaden med brug af ACO KerbDrain givet landsbyen endnu et løft. 

Ikke alene haltede det med trafiksikkerheden i bygaden i Krogsbølle; asfalten trængte også til en ordentlig overhaling, og fælles-kloakledningen i vejen var for lille, hvilket medførte overløb til det nærliggende vandløb ved kraftige regnskyl. 

Udfordringerne stod altså i kø på Krogsbølle Bygade, men ved hjælp af nytænkning og snilde er det lykkedes Nordfyns Kommune og VandCenter Syd som bygherrer at få realiseret en løsning, som tager hånd om det hele.  

Dorte Fynsk Thomsen, projektleder i VandCenter Syd, fortæller: 
”Bygaden i Krogsbølle er et eksempel på, hvordan vi kan løse flere problemer på én gang, når kommune, vandselskab og borgere går sammen om at udtænke nye løsninger. Det betyder, at vi har opnået bedre trafiksikkerhed og fået adskilt regnvand fra spildevand, så der ikke sker så mange aflastninger af spildevand til vandløbet.” 

Vandet fjernes via kantstenen

En væsentlig del af løsningen er et nyetableret fortov, der afgrænses med en særlig innovativ kantsten, som har indbygget linjedræn. Løsningen hedder ACO KerbDrain, og det var landskabsarkitekterne på projektet Land+, som fik øje på denne mulighed og tog kontakt til ACO Nordic for at få designet en løsning til projektet. Landskabsarkitekt Malene Hauge Sørensen fra Land+ siger:  

”Tidligere var der kun vej og intet fortov, men fordi skolebørn færdes på vejen, hvor der både kører biler og landbrugsmaskiner, ønskede borgerne at få anlagt et fortov. Samtidig skulle vi have bedre styr på at afvande vejen. Det har vi fået løst med ACO KerbDrain løsningen, fordi vi her i én og samme løsning har opnået både en tydelig og æstetisk flot overgang til fortov og effektiv linjeafvanding langs hele bygaden.” 

 ”Vi ser flere fordele ved linjeafvanding frem for punktafvanding til et vejstykke som dette. Dels går det hurtigere at afvande, dels risikerer vi ikke, at tilstoppede brønde forhindrer vandet i at komme væk. Samtidig forventer vi lave vedligeholdelsesomkostninger, da afvandingsløsningen er i fuldstøbt polymer­beton og både vandtæt og frostsikker. ” 

Ud over at afvande via kantstenen er der etableret linjedræn af typen ACO Multiline på tværs af fortovet. Dermed ledes vandet fra tage på huse langs vejen også hurtigt væk. 

Regnvand tilbage til naturen

På den sidste del af vejen er der lagt en regnvandsledning til at opbevare regnvand ved store mængder nedbør. Regnvandet bliver herfra ledt videre til en bæk i området. Til det formål forventes det, at der bliver bygget et bassin til at rense regnvandet, før det ledes tilbage i naturen.

Et helhedsprojekt for øget sikkerhed

Alt i alt har fornyelsen af Bygaden på knap 400 meter givet en væsentlig opgradering af den lille landsby. Bygaden er nu en såkaldt 2-minus-1 vej, hvor man skal køre på midten af vejen, hvis man som bilist er alene, og skal trække ud, hvis der er modgående trafik. Det giver lavere hastighed og større sikkerhed for cyklister og fodgængere, viser erfaringerne ifølge Vejdirektoratet.

Samtidig er der skabt plads til det nye fortov i den ene side af vejen, og endelig er der skabt en vende- og holdeplads for busser ved den lokale skole, hvilket også medvirker til at øge sikkerheden. 

 

Galleri

Projektinformation

Projekt: Krogsbølle Bygade 
Lokation: Krogsbølle, Nordfyns Kommune 
Landskab: Land+
Bygherre: Nordfyns Kommune i samarbejde med VandCenter Syd
Ingeniør: Niras 
Entreprenør: TC Anlæg 
År: 2018

ACO Produkter:

  • ACO KerbDrain SP480 
  • ACO Multiline V100 m/støbejernskarm
  • ACO Spalteriste i sort komposit
  • ACO dækplade i støbejern 


Downloads