Nørrebrohallen er nu skybrudssikret

Københavns Ejendomme har sikret området omkring Nørrebrohallen mod følgerne af skybrud.

Tidligere løb regnvand fra hallens tag direkte ned i kloakkerne, hvilket betød at der i spidsbelastninger var risiko for, at vandet løb tilbage og ind i nærliggende kældre.

I dag ledes alt tagvand fra hallen til en kæmpe underjordisk ACO Stormbrixx faskine. Herved har Københavns Kommune sikret de omkringliggende kældre og veje mod de enorme vandmængder, der under massive regnskyl lander på Nørrebrohallens ca. 2.000 m2 tagareal.

Planlægning og udførelse af projektet måtte tilpasses undervejs, da ingen vidste, hvad undergrunden indeholdt af overraskelser.

Der var oprindeligt planlagt en almindelig faskine, men det viste sig hurtigt, at undergrunden var stærkt forurenet, og der derfor måtte træffes særlige foranstaltninger. Stormbrixx faskinen blev pakket ind i en meget kraftig plastmembran, så forurenet vand fra jorden ikke kunne trænge ind i tanken.

Regnvandet genbruges nu til drift af kommunens fejemaskiner, og herved fungerer faskinen som en 600 kubikmeter stor vandtank.Arealet over tanken er omdannet til et parkareal.

Under hele processen fra planlægning til installation arbejdede ACO tæt sammen med entreprenøren NCC, rådgiveren Sweco og Københavns Ejendomme.

Galleri

Projektinformation

Projekt: Nørrebrohallen
Lokation: Københavns Kommune
Rådgiver: Sweco
Entreprenør: NCC
Byggeår: 2014/2015

ACO Produkter:

  • ACO StormBrixx
  • ACO Drain Multiline V100

Downloads