Ringsted sikrer byens torv mod stigende mængder nedbør

En effektiv klimatilpasning bl.a. med ACO linjedræn indgår som en integreret del af en samlet forskønnelse af Torvet i Ringsted.

Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune er i gang med en større kombineret forskønnelse og klimatilpasning af bymidten. En del af projektet handler om Ringsted Torv, der nu er blevet bedre beskyttet mod fremtidens øgede nedbørsmængder for at forebygge oversvømmelse og skader på Torvets bygninger ved kraftige regnskyl.

Renoveringen af Torvet er med til at binde byen sammen og skabe en attraktiv bymidte, der danner rum for forskellige aktiviteter og appellerer til både unge og ældre, lokale og besøgende. I den forbindelse spiller en LAR-løsning bl.a. med ACO linjedræn en rekreativ og forskønnende rolle.

Både en funktionel og rekreativ løsning 

Det er entreprenørfirmaet Zacho-Lind A/S, der har gennemført den gennemgribende renovering. Projektleder Karsten Andersen fra Zacho-Lind A/S fortæller:

”LAR-løsningen adskiller spildevandet fra regnvandet. Vi har etableret nye åbne regnvandsledninger samt fire vandbassiner, som både forsinker regnvandet og som samtidig indgår som en rekreativ del af torvet. Til afvandingen har vi etableret Monoblock linjedræn fra ACO både i fortovene og i en ny brostensvej, som vi har anlagt hen over torvet.”

”Linjedræn er typisk det svage punkt ved afvandingsløsninger, hvor der er stor trafikal belastning, og de er ofte omkostningstunge at reparere og genetablere, hvis de går i stykker. Derfor er der på Ringsted Torv valgt den robuste Monoblock løsning, som kan modstå belastningen fra trafikken, der skal kører hen over linjedrænet,” fastslår Karsten Andersen.

ACO Monoblock systemet består af rende samt rist af antracitgrå polymerbeton i én enhed – uden løse riste, hvilket sikrer en hurtig og sikker montage. 

Stor robusthed og høj afløbskapacitet

Det er Rambøll Danmark A/S, der som totalrådgiver på renoveringen, har foreskrevet Monoblock. Der benyttes to forskellige typer Monoblock løsninger på Ringsted Torv: i fortovene én løsning, der er specielt velegnet til mindre offentlige veje og fodgængerområder i en belastningsklasse op til D400, og i vejbanen en anden løsning til områder med høj dynamisk belastning op til F900.

”Monoblock linjedræn blev først og fremmest valgt på grund af systemets høje robusthed herunder, at der ikke er løse riste. Endvidere har vi lagt vægt på rendernes høje afløbskapacitet og selvrensningsevne,” siger tilsynsleder Flemming Caspersen fra Rambøll Danmark A/S.Galleri

Projektinformation

Projekt: Ringsted Torv 
Lokation: Ringsted, sjælland
Ingeniør: Rambøll Danmark A/S
Entreprenører:
 Zacho-Lind A/S
Bygherre: Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune
Byggeår: 2017-2018

 

ACO Produkter:

  • ACO Monoblock RD200V (Road Drain)
  • ACO Monoblock PD200V (Park Drain)

Downloads