Sikker afvanding og tilgængelighed på Sundbyøster Skole

ACO Nordic har i samarbejde med landskabsarkitekterne Mangor & Nagel, PLAN+LANDSKAB, udviklet en innovativ Niveaufri adgangsrist, der takket være en forlænget forkant griber regnen og leder den ud og ned i det underliggende linjedræn.

Til reference Download

Landsbyen Krogsbølle blomstrer videre

Der er nu kommet flot styr på trafiksikkerheden og afvandingen af bygaden i Krogsbølle ved hjælp af ACO KerbDrain. I én og samme løsning har den blomstrende landsby på Fyn opnået både en effektiv linjeafvanding langs hele bygaden og en tydelig og æstetisk flot overgang til fortov. Nordfyns Kommune og VandCenter Syd står bag projektet – godt hjulpet af landskabsarkitekterne Land+.

Til reference Download

Ringsted sikrer byens torv mod stigende mængder nedbør

En effektiv klimatilpasning bl.a. med ACO linjedræn indgår som en integreret del af en samlet forskønnelse af Torvet i Ringsted. Der er valgt den robuste Monoblock løsning, som kan modstå belastningen fra trafik, der skal køre hen over linjedrænet på Torvet.

Til reference Download

Nørrebrohallen er nu skybrudssikret

Københavns Ejendomme har sikret Nørrebrohallen mod følgerne af skybrud. Ved at lede alt tagvand fra hallen til en kæmpe underjordisk ACO Stormbrixx faskine, er de omkringliggende kældre og veje i dag sikret mod de enorme vandmængder, der lander på Nørrebrohallens ca. 2.000 m2 tagareal.

Til reference Download

Linjedræn sikrer niveaufri adgang

Boligselskabet Lejerbo har renoveret afdelingen Maglehøj i Frederiksværk. Udover at boligblokke og udearealer blev moderniseret, blev der opført et nyt aktivitetshus. For at sikre alle beboere fri adgang til det fælles aktivitetshus er alle døråbninger udført med niveaufri adgang. Hertil er der brugt ACO linjedræn monteret med specialdesignet rist.

Til reference Download

Ingen våde fødder ved City2 indkøbscenter

City2 er med sin seneste modernisering blevet udvidet med Copenhagen Designer Outlet, som består af 17.500 m2 med outlet butikker. I den forbindelse har ACO hjulpet med linjeafvanding og brøndgods på sydsiden af City2.

Til reference Download

Bestsellers kontorhus stiller store krav

Det nye kontorhus til Bestseller startede op i 2009 og står i dag færdigt med mere end 800 arbejdspladser. ACO har medvirket til at finde de rette afvandingsløsninger i samarbejde med COWI og har bl.a. bidraget med kompetencer omkring specialudførelse af rustfri render og hydrauliske beregninger til dette omfattende projekt.

Til reference Download