Linjedræn til renoverede stationsperroner

I forbindelse med Banedanmarks renovering af Nordvest banen fra Roskilde til Holbæk er der installeret ACO Multiline V100S linjedræn med C250 spalteriste på bl.a. Tølløse station. Herved drænes stationens befærdede arealer sikkert og effektivt for overfladevand.

Til reference Download