Nørrebrohallen er nu skybrudssikret

Københavns Ejendomme har sikret Nørrebrohallen mod følgerne af skybrud. Ved at lede alt tagvand fra hallen til en kæmpe underjordisk ACO Stormbrixx faskine, er de omkringliggende kældre og veje i dag sikret mod de enorme vandmængder, der lander på Nørrebrohallens ca. 2.000 m2 tagareal.

Til reference Download