Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Tankstationer/vaskehaller

På benzinstationer og ikke mindst i og omkring deres vaskehaller er det vigtigt at behandle overfladevandet korrekt og lede det bort.....

Kommercielle-/indstrikøkkener

I indstrikøkkener bruges meget vand, og det skal behandles korrekt og der skal afvandes, og vandet skal renses efter krav og foreskrifter, så alle kan bevæge sig sikkert rundt....

Hospitaler

På hospitaler bruges der vand til mange formål. Til almindelig madlavning, hygiene og vask. Her kræves stabil, sikker og effektiv afvanding.....

Industri (produktion)

Indendørs gulvbelægning kan være glat. De forskellige væsker, der er ind imellem falder på gulvet, udgør en risiko for at man glider...