Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Kæmpe faskine
12 sep, 2017

Sommeren 2017 har budt på skybrud og kraftige regnbyger. Den voldsomme regn har medført oversvømmede kældre og udendørsarealer i de områder, hvor regnvandet ikke kan ledes væk. Det har både i år og i de seneste år medført vandskader hos husejere over hele landet. Disse øgede mængder vand kan betyde store udgifter til en efterfølgende renovering af huse og retablering af de udsatte arealer.


Kæmpe faskine mindsker risiko for oversvømmede boliger
På Bolbrovej ved Stadion Allé i Rungsted Kyst er flere huse gennem en årrække blevet oversvømmet, når der har været skybrudslignende nedbør. Derfor ønskede Hørsholm Kommunes forsyningsselskab, Novafos, at etablere en faskine, som en løsning, der forhindrer, at regnvand løber fra arealet ved den lokale idrætshal og ned mod private boliger i området.

Novafos kontaktede ACO og bad om en løsning på en faskine, der kan leve op til Hørsholm Kommunes serviceniveau for regnvandskloaker. Faskinen skal sikre, at vandet bliver opsamlet og kan nedsives uden oversvømmelser til følge.

Regnvandskassetter
ACOs løsning blev en faskine, ACO StormBrixx, der er et modulopbygget regnvandskassettesystem i kunststof. Systemet anvendes til forsinkelse og nedsivning af regnvand og er bygget af grundelementer i et samlesystem.

Løsningen på Stadion Allé er godt 67 meter lang og 1238 kubikmeter stor. Den består af tre lag med kassetter, der dækker et areal på i alt 800 kvadratmeter. Længden af faskinen svarer til bredden af en fodboldbane. De to øverste lag er 12 meter brede. Det nederste lag er tænkt som køl og er 6,6 meter bredt.

Adgang til faskinens indre er sikret via seks søjler med såkaldte adgangselementer, som gør det muligt at nå alle tre lag i faskinen. Faskine-kassetterne gør inspektion og spuling mulig i hele faskinen, og det vægtede Novafos højt i udvælgelsen af ACO’s løsning.

Logistiske udfordringer
"Vi havde et godt samarbejde med ACO gennem hele projektet. Medarbejderne var altid til at få fat i, hvilket er afgørende for os" siger projektleder Philip Giødesen Lund, Novafos.

"Pga. tilkørselsforholdene leverede vi de 1.238 kubikmeter grundelementer på fem lastbiler. Desuden har fem små lastbiler yderligere leveret sidepaneler og topplader. Pladsmangel på byggepladsen betød, at grundelementerne blev leveret over fem omgange, så det ikke var nødvendigt at opmagasinere mere materiel på byggepladsen, end der løbende var brug for" siger seniorrådgiver Max Bülow Nielsen, ACO Nordic A/S.

P-plads
Faskine med tilhørende rør til olieudskiller og sandfang bliver færdigetableret i løbet af september 2017, hvorefter Hørsholm Kommune overtager arealet, hvor det nu er planen at asfaltere området over faskinen og etablere p-pladser.