Linjedræn

Det første trin i regnvandshåndtering er: opsamling og opmagasinering
Overfladevandet og/eller væskerne, der skal behandles, transporteres hurtigt og så fuldstændigt som muligt fra overfladen til afløbssystemet. Denne del af ACO-systemkæde garanterer beskyttelse, sikkerhed og pålidelighed for mennesker, bygninger og trafik.

{Publikationsstruktur}