Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Højvandslukker

Når vaskemaskiner, toiletter eller brusere er installeret i en kælder under opstuvningsniveauet (gadeniveau), kan der opstå oversvømmelse i situationer som f.eks. ved kraftigt nedbør, hvis spildevand løber derfra ud i den offentlige kloak ved naturlig hældning. I dette tilfælde kræves beskyttelse mod tilbagestrømning og oversvømmelse. Hvis der ikke er nogen tilbagestrømningsbeskyttelse eller kælderbeskyttelse, så bliver en blanding af regnvand, spildevand og slam presset tilbage ind i bygningen via rørene eller afløbene, og dermed oversvømmes de tilstødende rum. ACOs produkter til forhindring af oversvømmelse kan installeres, så de er lette at få adgang til, i tilfælde af reparationer af f.eks. gulvafløb, kontinuerlige rør eller i grundpladen. Dermed yder de permanent beskyttelse mod vandtryk fra kloakken. ACO højtvandslukkere er nemme at installere og håndtere. De er pålidelige, sikre og fås i nominelle størrelser fra DN 50 til DN 150; perfekt til nybyggeri og til moderniseringsprojekter.


Junior højvandslukker med tilbageløbsstop

  • De kompakte produktmål gør den ideel til renovering
  • Roterbar topsektion for justering til flisemønsteret
  • Med valgfrie udvidelser
  • Installation og demontering uden værktøjHøjvandslukkere forhindrer kloakvand i kælderen
Omfattende klimaforandringer betyder hyppigere og voldsommere skybrud og kraftige regnmængder.

Og det vil uundgåeligt give udfordringer med spildevand i mange kældre for både private boliger og erhvervsbygninger.

ACO højvandslukkere fremstilles i samme materiale som kloakrør og laves i standardstørrelser for familiehuse (Ø110mm til Ø160mm). Med et højvandslukke fra ACO er du sikker på at kunne efterleve CE-mærkninger, gældende lovkrav for tilpas tryghed for opstilling i henhold til DS432 og gældende lovgivning i henhold til N13564.

Én af de bedste muligheder for at forhindre vand i kælderen, som følge af overfyldte og tilstoppede kloakker, er et højvandslukke. Når voldsomme skybrud står på, resulterer det ofte i tilstoppede kloakker, fordi det offentlige kloaknet ikke kan nå at lede regnvandet hurtigt nok væk. Her er et ACO højvandslukke din løsning til at forhindre regnvand og spildevand i at løbe baglæns og trænge ind i din kælder.

Et ACO højvandslukke er et stykke kloakrør, der fungerer ved at have to klapper, som agerer som en kontraklap: Klapperne åbner, når spildevandet skal løbe ud, men lukker i, hvis kloakvandet presses ind udefra – for eksempel i tilfælde med oversvømmelse af kloakken.

For bedst muligt at beskytte mod oversvømmelse i kælderen, installeres et højvandslukke så tæt som muligt på den installationsgenstand, man vil sikre.

Højvandslukkere etableres steder, hvor der er en begrænset brugerkreds – ofte i ét- eller to-families huse.

ACO's produkter til forhindring af oversvømmelse kan installeres, så de er lette at få adgang til i tilfælde af reparationer af eksempelvis gulvafløb, kontinuerlige rør eller i grundpladen. Dermed yder de permanent beskyttelse mod vandtryk fra kloakken. ACO højtvandslukkere er nemme at installere og håndtere. De er pålidelige, sikre og fås i nominelle størrelser fra DN 50 til DN 150, hvilket gør dem perfekte til nybyggeri og til moderniseringsprojekter.

Med et højvandslukke fra ACO sikrer du et sundt indeklima og minimerer samtidig risikoen for store udgifter til vandskader forsaget af oversvømmelse.

Er du nysgerrig på, hvordan et ACO højvandslukke fungerer i praksis? Se vores uddybende animationsvideo her.

Vores højvandslukkere er effektive løsninger til at beskytte mod oversvømmelse i kældre. Det kan du finde eksempler på i vores referenceunivers.

Har du spørgsmål til ACO højvandslukkere? Prøv vores FAQ om højvandslukke, hvor vi giver svar på oftest stillede spørgsmål.