Højvandslukker

Når vaskemaskiner, toiletter eller brusere er installeret i en kælder under opstuvningsniveauet (gadeniveau), kan der opstå oversvømmelse i situationer som f.eks. ved kraftigt nedbør, hvis spildevand løber derfra ud i den offentlige kloak ved naturlig hældning. I dette tilfælde kræves beskyttelse mod tilbagestrømning og oversvømmelse. Hvis der ikke er nogen tilbagestrømningsbeskyttelse eller kælderbeskyttelse, så bliver en blanding af regnvand, spildevand og slam presset tilbage ind i bygningen via rørene eller afløbene, og dermed oversvømmes de tilstødende rum. ACOs produkter til forhindring af oversvømmelse kan installeres, så de er lette at få adgang til, i tilfælde af reparationer af f.eks. gulvafløb, kontinuerlige rør eller i grundpladen. Dermed yder de permanent beskyttelse mod vandtryk fra kloakken. ACO højtvandslukkere er nemme at installere og håndtere. De er pålidelige, sikre og fås i nominelle størrelser fra DN 50 til DN 150; perfekt til nybyggeri og til moderniseringsprojekter.