Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Trafikknudepunkter

Samfundets trafikknudepunkter har en markant belastning på det offentlige kloaknet og naturens vandmiljø. Derfor producerer og sælger vi mange forskellige, innovative løsninger til overfladevandshåndtering ved trafikale knudepunkter som tog- og metrostationer, lufthavne, havne, transport- og logostikcentre og busholdepladser.

Vores løsninger og produkter til infrastruktur består af integrerede systemer, der er egnede til brug på tværs af hele spektret af anlægsprojekter. Hos ACO er vi specialister og har mange års erfaring med rådgivning, beregning og dimensionering af professionelle kvalitetsafvandingssystemer til blandt andet trafikknudepunkter i samfundet, hvor der er øget risiko for forurening gennem regn- og spildevand. Ved disse infrastrukturelle knudepunkter gælder det, at der er strenge krav til komponenter i afvandingssystemerne – som eksempelvis udskillere og linjedræn.

Det er der, fordi forurenende stoffer som olie og benzin er en stor belastning for både grundvand og kloaknet, hvorfor specifikke retningslinjer for opsamling, rens og afledning af overfladevand er opstillet. ACO produkter og løsninger lever derfor altid op til gældende krav, retningslinjer og lovgivning, og er samtidig produceret i holdbare og sikre materialer.

Har du brug for rådgivning til et afvandingssystem, er du altid velkommen til at kontakte vores kundecenter for en uforpligtende snak om innovative ACO-løsninger. Har du brug for inspiration, finder du et udpluk af vores løsninger for tidligere projekter under referencer.

Havne

Knudepunkter, såsom havne og dokker, der hver dag er under tung og kontinuerlig belastning af alt fra saltvand til havnekraner og gaffeltrucks, stiller store krav til sikkerhed og kvalitetsprodukter. Derfor finder du hos ACO innovative vandhåndteringsløsninger med stor belastningsevne, der er fremstillet i holdbare og sikre materialer.

Lufthavne

Travle, trafikale knudepunkter – som eksempelvis lufthavne – stiller store krav til afvandingsløsninger både i forhold til effektivitet, materialer og udførelse. ACO leverer afvandingsløsninger til næsten alle lufthavne i Europa, heriblandt skridsikre riste, kraftige afvandingsløsninger, dæksler til kabler, med mere.

Transport- og logistikcentre

Afvandingssystemer til transport- og logistikcentre er vigtigt, fordi der lige så vel som hos tankstationer og vaskehaller er øget risiko for forurening af det offentlige vandmiljø, når der opsamles, renses og afledes overfladevand. I løbet af årets sæsonskifte er afvandingssystemer på transport- og logistikcentre også et spørgsmål om sikkerhed for dem, der færdes på området – eksempelvis frost- og snevejr og under heftig regn og skybrud.

Tog- og metrostationer

En stor del af ACOs produkter er produceret til Danmarks nationale togstationer, der hvert år transporterer mere end 300 millioner passagerer, som skal sikkert af sted. Vi forstår vigtigheden af at levere service, høj kvalitet og holdbarhed, når det gælder afvanding af tognettet. Tognettets afvandingsløsninger har blandt andet betydning i forhold til sikkerhed ved eksempelvis glatte overflader ved heftig regn og frost.

Busholdepladser

Afvandingssystemer ved busholdepladser er en vigtig prioritet, fordi der ved disse arealer er øget risiko for forurening af det offentlige vandmiljø, hvis spildevandet ikke opsamles, renses og afledes korrekt. Ved busholdepladser er materialevalget til afvandingssystemerne altafgørende, fordi der i områder med mange opbremsninger og accelerationer fra busser, der stopper og kører, er øget slid.