Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Veje, motorveje og broer

I Danmarks omfattende trafiknet af veje, motorveje og broer færdes der hver dag millioner af trafikanter; almindelige køretøjer, motorcykler, lastbiler, med mere. Derfor er det utrolig vigtigt, at trafiknettet udstyres med afvandingsløsninger, der sikrer størst mulig trafiksikkerhed – og rigtig gerne med produkter og løsninger, som er holdbare, og som kun kræver et lavt niveau af vedligehold. Hos ACO producerer og sælger vi netop holdbare og næsten vedligeholdsfri løsninger til overfladevandshåndtering af landets trafiknet ved områder som veje og motorveje, broer og rastepladser.

Vores løsninger og produkter til infrastruktur består af integrerede systemer, der er egnede til brug på tværs af hele spektret af vejnettet. Hos ACO er vi specialister og har mange års erfaring med rådgivning, beregning og dimensionering af professionelle kvalitetsafvandingssystemer til det offentlige vejnet, hvor der er øget risiko for forurening gennem regn- og spildevand, og hvor forkert regnvandshåndtering udgør en risiko for trafiksikkerheden.

Vores systemkæde for fremtidens afvandingssystemer er COLLECT, CLEAN, HOLD og REUSE, og i dét ligger der afvandingsløsninger og produkter til anvendelse ved alt fra rastepladser til broer, veje og motorveje, som altid overholder gældende lovgivning og retningslinjer. Har du brug for rådgivning til et afvandingssystem, er du altid velkommen til at kontakte vores kundecenter for en uforpligtende snak om innovative ACO-løsninger. Du kan også finde lignende, tidligere projekter under vores referencer.

Veje og motorveje

ACO tilbyder afvandingssystemer, der kan modstå høje belastninger til sikring af tunge køretøjer på veje og motorveje. Aquaplaning er en kilde til ulykker, hvorfor effektiv dræning af fugtig asfalt er afgørende for sikring af trafikanter, - og brugere og personale, der arbejder på vejene. Det kræver godkendte materialer og innovative- og afprøvede løsninger for at øge trafiksikkerheden – og meget gerne løsninger med et lavt niveau af vedligehold. Det sikrer ACO's produkter.

Broer

De mange faste forbindelser mellem Danmarks øer og fastland er afgørende livsnerve for mange, og er derfor en meget befærdet del af det vejnettet. På broer skal trafiksikkerheden derfor være meget høj, og overfladevand skal hurtigt og effektivt bortledes, så aquaplaning – og dermed uheld – forhindres.

Rastepladser

Vejnettets mange rastepladser benyttes hver eneste dag af tusindvis af trafikanter, der sætter deres lid til sikkerheden. Det kræver holdbare materialer med lave vedligeholdsniveauer, der ikke kræver meget lidt vedligehold, innovative og fremtidsorienterede løsninger, som virker uden tilsyn.