Løsninger til afvanding

ACO producerer, leverer og rådgiver om professionelle afvandingsløsninger – og har gjort det de sidste 65 år.

Vi fokuserer på miljøvenlighed og bæredygtighed.

Vi er specialister i afledning af vand, og vores produkter sikrer, at så meget vand som muligt kommer rent tilbage til naturen.

Vores værdikæde hedder: Collect - Clean - Hold - Release. Det er denne filosofi, vores vision bygger på - og vores produkter er inddelt efter - som du kan se ovenfor.

Lad os kontakte dig


Royal Arena
Københavns store multiarena, Royal Arena, blev indviet i februar 2017. Det er det danske arkitekt firma 3XN, der har tegnet arenaen og valgt ACO’s totale afvandingspakke herunder dræn der sikrer total afvanding af arenaen og terrænet omkring. Læs mere her

Fedt- og olieudskillere
ACO er førende inden for produkter til udskilning. Vi tilbyder et bredt udvalg af udskillere i beton, plast, glasfiber og stål til udskilning af fedt, olie og tungmetaller. Få professionel rådgivning til den rette løsning. Læs mere her

ACO Niveaufri adgangsrist

Der er i dag et krav i Bygningsreglementet om niveaufri adgang ved adgangsdøre, der har krav om synlig sokkel på 150mm. Dette har blandt andet medført, at terrændækket ofte flugter med, - eller er under terræn. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige afvanding, som er med til at sikre imod fugtskader ved vandindtrængning gennem soklen.

Sammen med niveaufri adgangsrist benyttes ACO Multiline V100S liniedræn hele vejen rundt om bygningen langs soklen. Niveaufri adgangsrist fås som standard med en forlænget forkant på 54mm (passende til murværkets modul) som går ind i dørhullet, griber regnen og leder den ud og ned i det underliggende liniedræn. Risten er i rustfrit stål. Risten kan ved dørpartier, som er trukket længere tilbage, fremstilles med længere forkant.

Download datablad her

KerbDrain - afvanding og kantsten i én
Vi har linjedræn, der både fungerer som kantsten og linjedræn? ACO KerbDrain vejer kun det halve af en almindelig kantsten og er i mange tilfælde en overlegen løsning i forhold til rendestensbrønde. Læs mere her

Eksklusivt design – enkel montering
ShowerDrain og ACO boligafløb kombinerer nem montering med et æstetisk design i rustfrit stål. Sammenlignet med traditionelle metoder er ACO’s afløb en alternativ måde at afvande gulvet på i brusenicher og vådområder, hvor der stilles store krav til stil, funktion og ydeevne. Læs mere her