Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.


Forhindring af olieudslip
Hos ACO finder du et stort udvalg af olieudskillere i høj kvalitet

Olie- og benzinudskillere installeres hos virksomheder og værksteder, hvor olie og benzin under normal drift forekommer i spilde- og afløbsvandet. Det er ikke bare nødvendigt, det er et lovkrav at installere en olieudskiller alle steder, hvor der under normal drift forekommer olie eller benzin i afløbsvandet – og alle stedet, hvor der er risiko for oliespild eller benzinspild. Det er oftest hos eksempelvis påfyldningspladser, salgspladser, garageanlæg, værkstedshaller, smøre- og vaskehaller og lignende virksomheder.

Olieudskillere installeres for at beskytte grundvand og afløbssystemer mod lejring og tilsmudsning af olie. Olie og benzin er en stor belastning for det offentlige kloaknet og de danske rensningsanlæg, vandløb og søer. Derfor er det i Danmark et lovkrav, at forurenende virksomheder skal installere en olieudskiller, som er CE-mærket. Det er ACO olieudskillere. Vi leverer olieudskillere, som altid lever op til gældende EN858 norm og lovkrav, CE-mærkninger og retningslinjer til alle typer virksomheder.

ACO olieudskillere fungerer ved at udnytte, at olies massefylde er lettere end vands, og det derfor vil stige til tops og lægge sig på vandets overflade. En olieudskiller sørger for at bremse vandets gennemløbshastighed, så olie kan nå at blive adskilt og tilbageholdt fra vandet, inden det løber ud i udløb og kloakker.

Olieudskillere sikrer altså, at der ikke udledes ubehandlede olie- og benzin i vores fælles naturmiljø og mindsker derfor forurening af spildevandet.

Olieudskillere fra ACO produceres, dimensioneres, leveres og idriftsættes af en ACO-certificeret servicetekniker, som dokumenterer, at arbejdet er udført korrekt.

Hos ACO tilbyder vi service med løbende drift og vedligehold af olieudskillere i hele landet. Med en ACO serviceaftale kan du være sikker på, at din olieudskiller med jævne mellemrum inspiceres, serviceres og rengøres. På den måde sikrer vi, at udskilleren altid er driftsoptimeret, godkendt og følger relevante regler og retningslinjer. Læs mere om serviceaftaler for olieudskillere.

Har du brug for hjælp til dimensionering af olieudskillere? Hos ACO er vi rådgivende specialister med mange års erfaring med olieudskillere. Få kvalificeret vejledning i, hvilken olieudskiller med hvilken kapacitet, der er den rette for din virksomhed.

ACO olieudskillere er populære i mange typer virksomheder. Bliv klogere på vores projekter med olieudskillere i vores referencer. Har du spørgsmål til ACO olieudskillere, kan du finde svar i vores FAQ om udskillere.