Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Professionel rens af spildevand og regnvand
I Danmark renser vi helt op til 95% af vores spildevand, inden det ledes ud i kloaksystemerne.

Det gør vi for at undgå unødvendig belastning af vandmiljø, jord og grundvand. Derfor er der også ofte krav til rensning af spildevand, som indeholder olie, fedt og andre partikler, fra eksempelvis storkøkkener på hoteller og restauranter, processer på slagterier og værksteder, inden industrispildevandet afledes til kloaksystemet.

Udover spildevand renser vi også regnvand, der sjældent er helt rent. Regnvand forurenes for eksempel af partikler i atmosfæren, udstødning og oliespild fra køretøjer og skidt fra stier, fortove og veje. For at rense regnvand for olie, sand og grove partikler bruges eksempelvis olieudskillere, tungmetaludskillere og sandfang.

Vi følger med klimaets og samfundets udvikling, og vi ved, at de stadigt mere ekstreme vejrforhold kræver avancerede løsninger til regn- og spildevandshåndtering. Løsningen er vores banebrydende teknologier og smarte Watercycle-løsninger, der er designet til fremtidens klima. Samtidig er den stigende population årsagen til både øgede krav til og behov for fedt-, olie- og tungmetaludskillere, som hjælper mod unødvendig belastning af vores vandsystemer.

Hos ACO tilbyder vi i vores CLEAN-sortiment professionelle olieudskillere, fedtudskillere, tungmetaludskillere og sandfang, der sikrer, at alle typer virksomheder og industrier forsvarligt kan rense deres spildevand, inden det udledes til offentlige kloakker og kloaknet. ACO-produkter muliggør genbrug og bæredygtig anvendelse af vandet.

Vores udvalg af CLEAN-produkter omfatter både nedgravede, fritstående og mobile fedt- og olieudskillere og sandfang. Vores CLEAN-produkter produceres i materialer som plast, glasfiber og beton. Sådan sørger vi for, at du som kunde altid kan få den bedste løsning til din virksomhed og projekt, og at du altid kan imødekomme gældende lovkrav og retningslinjer for professionel rens af industrispildevand og regnvand.

Hos ACO har vi mange års erfaring med rådgivning, beregninger og korrekt dimensionering af olieudskillere, fedtudskillere og sandfang som elementer i virksomheders spildevandsanlæg.

Vi er førende specialister inden for mekanisk rensning af regn- og spildevand. Alle CLEAN-produkter, -løsninger og -services lever op til gældende lovkrav og branchestandarder.

Har du spørgsmål til vores produkter og løsninger, eller har du brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter.

Vidste du, at vi også løbende servicerer og vedligeholder? Vi sørger for, at dit system kører optimalt og med en stor driftssikkerhed – altid. Læs mere om vores serviceaftaler.

Har du spørgsmål til fedtudskillere og olieudskillere? Prøv vores FAQ om udskillere. Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål.