Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Transport- og logistikcentre
Effektive afvandingsløsninger til transport- og logistikcentre med tung trafik

Transport- og logistikcentre findes adskillige steder på tværs af Danmark - og det samme gør behovet for og kravene til korrekt overfladevandshåndtering. Transport- og logistikcentre er nemlig trafikknudepunkter, hvor der er omfattende udledning af forurenende stoffer som olie og benzin, som er til stor belastning for vores grundvand og kloaknet. Derfor er der ved lov udstukket specifikke retningslinjer for og krav til opsamling, rens og bortledning af overfladevand fra områder som disse.

Hos ACO er vi erfarne eksperter i projektering og dimensionering af vandsystemer til infrastrukturelle knudepunkter som transport- og logistikcentre. Vores innovative løsninger til både opsamling, rens og bortledning af spildevand er produceret i holdbare og sikre materialer, som tåler omfattende og kontinuerlig belastning og forurenende stoffer. ACO har i mange år arbejdet med løsninger til afvanding, klimatilpasning og grønne områder, og vi kombinerer vores mangeårige ekspertise med vores innovative produkter til projektering af vandsystemer til transport- og logistikcentre i hele Danmark. Det kan du se meget mere til i under vores referencer.

Har du produktrelaterede spørgsmål, eller har du brug for rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte vores kundecenter.

Egnede ACO-produkter:

ACO PowerDrain er også en komponent i den succesrige ACO DRAIN®-produktfamilie. På baggrund af den nye europæiske DIN EN 1433-standard har vi optimeret professionel afvanding med henblik på stærkt forurenede trafikområder. Resultatet er ACO PowerDrain, som er et allround-produkt i høj kvalitet.

Produktfordele

 • Nominelt breddesystem
 • Innovativ støjisolering
 • Universel stabilitet
 • Høj funktionalitet
 • Designfrihed

ACO DRAIN®Monoblock i polymerbeton er udført i én støbning. Resultatet er en ekstrem stabil rende uden løse dele og intet behov for limede samlinger.

Produktfordele

 • Sikrer stabilitet i storskala-afvanding
 • Garant for maksimal sikkerhed
 • Unik støbningskonstruktion

Q-max

Q-max er ACO-produktet der ikke bare giver optimal afvanding af overfladearealet, men som også samtidig muliggør tilbageholdelse af regn- og spildevand i store mængder uden behov for yderligere kloakarbejde. Q-max tåler en belastning op til F900 og kan bruges til alle overfladeområder og trafikbelastninger, idet den lever op til DIN EN 1433. ACO Q-max linjeafvanding er specialudviklet til afvanding og tilbageholdelse af vand på store, befæstede overflader med trafikbelastning op til klasse F900. Den patenterede ACO Q-max tåler derfor store belastninger og imponerer med sin lette håndtering og simple installation på byggepladsen. Q-max er en ideel komponent i ACO-systemkæden til moderne regnvandshåndtering.

Produktfordele

 • Sikker og hurtig afvanding til store mængder regnvand
 • Vandtæt lægning ved brug af indbygget pakning
 • Lette 2 meters render til nem håndtering
 • Høj lægningsydelse uden tunge løft

Produktfordele

 • Nem at installere, kræver mindre plads
 • Lufttæt opføringsrør
 • Integreret mulighed for tilslutning af prøvetagning
 • Opdriftssikret
 • Opføringsrør kan tilskæres
 • Fuldstændigt tæt udskillersystem
 • Nem og hurtig tilslutning til alarmsystemer

Olieudskillere – som OleoPator-C – installeres for at beskytte grundvand og afløbssystemer mod lejring og tilsmudsning af olie. Olie og benzin udledt af eksempelvishavnekraner og gaffeltrucks er en stor belastning for det offentlige kloaknet og de danske rensningsanlæg, vandløb og søer.

Produktfordele

 • Nem at installere, kræver mindre plads
 • Lufttæt opføringsrør
 • Integreret mulighed for tilslutning af prøvetagning
 • Opdriftssikret
 • Opføringsrør kan tilskæres
 • Fuldstændigt tæt udskillersystem
 • Nem og hurtig tilslutning til alarmsystemer