Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Bynære områder

I samfundets bynære områder færdes der hver dag millioner af mennesker på gader, stræder, grønne arealer, og lignende. Derfor er det utrolig vigtigt, at bynære områder udstyres med afvandingsløsninger, der sikrer størst mulig sikkerhed og færd – det gælder både for bløde og hårde trafikanter. Hos ACO producerer og sælger vi mange forskellige, innovative løsninger til overfladevandshåndtering ved bynære områder som indkøbscentre, offentlige områder, udendørsparkering og parkeringskældre.

Vores løsninger og produkter til infrastruktur i bynære områder består af integrerede systemer, der er egnede til brug på tværs af hele spektret af offentlige områder og arealer. Hos ACO er vi specialister og har mange års erfaring med rådgivning, beregning og dimensionering af professionelle kvalitetsafvandingssystemer til blandt andet forskellige, offentlige områder i samfundet, hvor der er øget risiko for forurening gennem regn- og spildevand, og hvor forkert spildevandshåndtering udgør en sikkerhedsrisiko for dem, der færdes der.

Vores systemkæde for fremtidens afvandingssystemer er COLLECT, CLEAN, HOLD og REUSE, og i dét ligger der afvandingsløsninger og produkter til anvendelse ved alle samfundets bynære områder, som altid overholder gældende lovgivning og retningslinjer. Har du brug for rådgivning til et afvandingssystem, er du altid velkommen til at kontakte vores kundecenter for en uforpligtende snak om innovative ACO-løsninger. Se mere til vores løsninger og tidligere projekter under referencer.

Indkøbscentre

Hos ACO producerer og leverer vi en bred vifte af afvandingsløsninger og produkter, der egner sig til den daglige, omfangsrige slid og belastning, der foregår i og omkring stærkt trafikerede indkøbscentre og shoppingcentre. I disse områder med mange mennesker, der færdes tæt, er det vigtigt med afvandingssystemer, der hurtigt, sikkert og effektivt opsamler, behandler og udleder spildevand. ACO produkter øger sikkerheden for centrenes besøgende.

Offentlige områder

Det skal være trygt og sikkert at færdes i bynære områder, gågader og byparker. Alle lige fra fodgængere og bløde trafikanter til udrykningskøretøjer og andre skal have fri adgang til eksempelvis indkøbsfaciliteter. Derfor skal der i alle bygge- og anlægsprojekter i bynære områder tages højde for effektive og holdbare afvandingsløsninger. i 45 år har ACO været med til at sætte et præg på den offentlige landscaping med innovative ACO Freestyle-produkter og løsninger, som er mange landskabsarkitekters foretrukne.

Udendørsparkering

I Danmark er der tusindvis af parkeringsfaciliteter udendørs, som i mange tilfælde benyttes af husholdninger, der benytter bilen, når der skal købes ind, på udflugt, på arbejde, med mere. Det betyder, at der er store arealer med udendørsparkeringspladser, hvor der er krav til effektiv og korrekt regn- og spildevandshåndtering.

Parkeringskældre

Afvandingssystemer til parkeringskældre er vigtige for at sikre, at p-kældre ikke oversvømmes af overfladevand via indkørselsramper. Allerede i den tidlige planlægningsfase bør eksempelvis rampeafvanding dimensioneres og beskrives og tages højde for. Dette for at undgå oversvømmelse, som ofte betyder omfattende og dyre reparationer til følge. ACO produkter øger sikkerheden for trafikanter i parkeringskældre.