Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Broer

Broer er væsentlige elementer i vejnettet og er en vigtig livsnerve for at forbinde store dele af Danmark. Broer undergår enormt meget trafik og høj belastning hver eneste dag, og her er høje krav til bortledning af regnvand. For øget trafiksikkerhed skal overfladevand hurtigt og effektivt bortledes, så ulykker forhindres bedst muligt. Hurtig bortledning af regnvandet sikrer ligeledes en længere levetid af broen. Samtidig er klimaforandringer og stigende regnvandsmængder i Danmark med til at øge bilisternes risiko for aquaplaning og dækslip forårsaget af vand på kørebanen – bl.a. på over 13.000 broer fordelt over hele landet. For at minimere denne risiko tilbyder vi et innovativt og højeffektivt linjedræn, som leder regnvandet væk i en fart og er særligt egnet til nye og eksisterende broer og tunneller - nemlig ACO KerbDrain Bridge.

Egnede ACO-produkter:

KerbDrain Bridge

Broer er væsentlige elementer i vejnettet, og her er høje krav til bortledning af regnvand. For at sikre så høj trafiksikkerhed som muligt, skal overfladevand hurtigt og effektivt bortledes, så aquaplaning forhindres. Hurtig bortledning af regnvandet sikrer ligeledes en længere levetid af broen. ACO KerbDrain Bridge er specialudviklet med baggrund i de særlige krav der er til brokonstruktioner.

Produktfordele

  • Testet, certificeret og CE-mærket i henhold til EN 1433
  • Fungerer som kantsten/vejbaneafgrænsning
  • KerbDrain Bridge har en lav vægt
  • Lang levetid
  • D400

Broafløb HSD

Afløb i kraftigt støbejern til afvanding af broer i belastningsklasser op til D400. ACO Multitop-broafløb er designet til at opfylde de krav til konstruktion og renovering af broer og betonplader. Afvandingens funktionsdygtighed, sikkerhed og økonomiske effektivitet kan forbedres væsentligt med broafløb. Vi tilbyder specielle løsninger til alle relevante anvendelsesområder. ACO har alt fra brorenovering til nybyg.

Produktfordele

  • HSD2 og HDS5 er gennemprøvede løsninger, der i dag sætter standarden for broafløb i Europa.
  • ACO tilbyder renoverings overdele hvor rør skålen stadig kan benyttes.