Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Veje og motorveje
ACO-afvandingsløsninger til sikring af veje og motorveje

Hos ACO tilbyder vi kvalitetsafvandingssystemer, der er skabt til at modstå høje belastninger og øge trafiksikkerheden ved kørsel fra tunge køretøjer på veje og motorveje. Fænomener som aquaplaning er en kilde til ulykker, hvorfor effektiv dræning af våd asfalt – og ved heftig nedbør generelt – er afgørende for sikring af alle typer trafikanter, brugere og personale, der arbejder på vejene.

Korrekt afledning af regn- og spildevand på veje og motorveje er et spørgsmål om trafiksikkerhed og forebyggelse af uheld. På Danmarks vejnet og motorvejsnet kører der dagligt millioner af biler, som giver en høj belastningsgrad. Sammenlagt med klimaforandringer og stigende regnvandsmængder i Danmark, som er med til at øge risiko for aquaplaning og dækslip, er behovet for korrekt regnvandshåndtering øget markant. Det er ACO's produkter løsningen på. Med ACO følges regnvandshåndtering, effektivitet, æstetik og trafiksikkerhed ad – det vil du se, når du tager et kig på vores tidligere projekter under referencer.

Vores rådgivere har mange års erfaring med projektering af afvandingsløsninger til veje og motorveje, og de er altid klar til at give deres kompetente besyv med på afvandingsprojekter i hele landet. Kontakt vores kundecenter i dag.

Egnede ACO-produkter:

KerbDrain Road-systemet er ideelt til brug på motorveje og hovedveje. Det er polymerbetonmaterialets optimale egenskaber, der tilbyder både robuste og holdbare produkter til næsten enhver anvendelse inden for afvandingsteknologi. Desuden optimerer de omfattende og meget fleksible systemmoduler projekteringen for planlæggeren.

ACO DRAIN® KerbDrain er en polymerbetonkantsten fremstillet i ét stykke, som samtidig fungerer som linjedræn. Systemet giver fremragende hydraulisk afvanding i hele kantstenens længde og giver ideel afvandingsplanlægning til områder som veje og motorveje. Kerbdrain, som er D400, sikrer ved indbygning ved busholdepladser, at vejbanen altid er tør og opsprøjt undgås. På grund af dens lave vægt, integrationen af linjedrænet i kantstenen og den lette rengøring, er der omkostningsfordele både ved installation og i anvendelse.

Produktfordele

 • Helstøbt design uden forbundne samlinger, grå gennemfarvet
 • Kantsten og afvanding samlet i én rende
 • Fremstillet i polymerbeton

ACO DRAIN® Monoblock i polymerbeton er udført i én støbning. Resultatet er en ekstrem stabil rende uden løse dele og intet behov for limede samlinger. Den unikke støbningskonstruktion er garanti for maksimal sikkerhed og stabilitet i storskala-afvanding.

Produktfordele

 • Fremstillet i stabile og hårdføre materialer
 • Maksimal sikkerhed og stabilitet
 • Unik støbningskonstruktion
 • Bevist langtidsholdbar

Q-max

Q-max er ACO-produktet der ikke bare giver optimal afvanding af overfladearealet, men som også samtidig muliggør tilbageholdelse af regn- og spildevand i store mængder uden behov for yderligere kloakarbejde. Q-max tåler en belastning op til F900 og kan bruges til alle overfladeområder og trafikbelastninger, idet den lever op til DIN EN 1433. ACO Q-max linjeafvanding er specialudviklet til afvanding og tilbageholdelse af vand på store, befæstede overflader med trafikbelastning op til klasse F900. Den patenterede ACO Q-max tåler derfor store belastninger og imponerer med sin lette håndtering og simple installation på byggepladsen. Q-max er en ideel komponent i ACO-systemkæden til moderne regnvandshåndtering.

Produktfordele

 • Sikker og hurtig afvanding til store mængder regnvand
 • Vandtæt lægning ved brug af indbygget pakning
 • Lette 2 meters render til nem håndtering
 • Høj lægningsydelse uden tunge løft

Kravet til udskillere ved områder med høj forureningsgrad er meget specifikke – derfor er det ikke lige meget, hvilken udskiller du vælger. ACO tilbyder lette udskillere i glasfiber – som er opdriftssikret, og med mulighed for integreret prøvetagningsbrønd er udskilleren en komplet og let enhed at installere.

Produktfordele

 • Nem og hurtig tilslutning til alarmsystemer
 • Nem at installere, kræver mindre plads
 • Fuldstændigt tæt udskillersystem
 • Opføringsrør kan tilskæres
 • Lufttæt opføringsrør
 • Opdriftssikret

Olieudskillere installeres for at beskytte grundvand og afløbssystemer mod lejring og tilsmudsning fra forurenende industri- og produktionsvirksomheder. I Danmark er det et lovkrav, at forurenende virksomheder skal installere en olieudskiller, som er CE-mærket. Det er ACO OleoPator-C-olieudskiller – den lever altid op til gældende EN858 norm og lovkrav, CE-mærkninger og retningslinjer til alle typer virksomheder.

Produktfordele

 • Nem og hurtig tilslutning til alarmsystemer
 • Nem at installere, kræver mindre plads
 • Fuldstændigt tæt udskillersystem
 • Opføringsrør kan tilskæres
 • Lufttæt opføringsrør
 • Opdriftssikret