Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.


Sikker fedtudskilning fra industrispildevand
For nogle virksomheder – især i restaurations- og fødevarebranchen – kan der være behov for andre, mere omfattende løsninger til håndtering af spildevand.

I disse tilfælde er der oftest krav til enten behandling eller rensning af spildevand, som indeholder olie, fedt eller andre partikler, inden det ledes videre til det offentlige kloaksystem. For eksempelvis restauranter, caféer, storkøkkener, slagterier og lignende virksomheder, er fedtudskillere lovkrav.

Formålet med en fedtudskiller er at opsamle vegetabilsk og animalsk fedt i spildevandet, før det størkner. Størknet fedt øger nemlig risikoen for tilstopning af rør og brønde og er en stort belastning for det offentlige kloaknet og de danske rensningsanlæg. En ACO fedtudskiller fungerer ved bundfældning af tunge og grove materialer i slamfang, mens biologisk materiale som fedt og olie med en lettere massefylde flyder i toppen og aflejres øverst i fedtudskilleren. Det rensede spildevand ledes videre ud i kloaksystemet, og fedtudskilleren tømmes løbende. Fedtudskilleres skal holdes ved lige med en jævnlig servicegennemgang, som man kan få med en ACO serviceaftale.

Tilstopning af kloakker forsaget af ophobet fedt er ikke den eneste grund til, at fedtudskillere er et lovkrav. Når fedtet nedbrydes i kloakkerne dannes der nemlig svovlbrinte, som kan medføre materialetæring på beton, metal og lignende dele i afløbssystemet. Samtidigt er svovlbrinte en gas, som er farlig for dem, der arbejder med kloaksystemet.

Hos ACO fører vi et sortiment af fedtudskillere til forskellige virksomheder, behov og pladskrav. Vi fører både nedgravede fedtskillere, fritstående fedtskillere og mobile fedtskillere. ACO fedtskillere fås i både plast, glasfiber, beton og rustfrit stål.

Vores teknikere og ingeniører har mange års erfaring med rådgivning og dimensionering af fedtudskillere. Vi er vant til pladsudfordringer, begrænsede pladsforhold, krav og restriktioner, der skal overholdes ved opsætning eller nedgravning af fedtudskillere.

Vi leverer ACO fedtudskillere, som altid lever op til gældende EN1825 norm og lovkrav, CE-mærkninger og retningslinjer til alle typer virksomheder.

Har du spørgsmål til ACO fedtudskillere, dimensionering af fedtudskillere eller generelle råd og vejledning? I vores kundecenter sidder vores kompetente medarbejdere klar med professionel rådgivning om fedtudskillere, serviceaftaler og andet, du måtte have spørgsmål til.

Du kan også se nogle af vores projekter med fedtudskillere under vores referencer. Har du spørgsmål til ACO fedtudskillere? Prøv vores FAQ om udskillere. Her finder du svare på oftest stillede spørgsmål.