Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Udskillere

Klik på det relevante spørgsmål nedenfor og find svaret.

Du kan også kontakte vores kompetencecenter for teknisk rådgivning, hvis du ikke finder den information, du leder efter.

Teknisk rådgivning

Olieudskillere

Tilkøber man ACO D400 seperatordæksel og trykudligningsplade, kan ACO plastudskillere tåle belastning fra store køretøjer såsom lastbiler.


Glasfiberudskilleren er lettere at håndtere, da den vejer væsentligt mindre end betonudskilleren. Derudover kan glasfiberudskilleren leveres med karm/dæksel til belastningsklasse A15, B125 og D400.

ACO betonudskillere leveres til belastningsklasse D400 og ved ekstra dybe T-mål/indløbskoter.

Alle ACO olie- og fedtudskillere i beton er opdriftssikrede op til underkanten af indløb.


Olieudskillere skal som udgangspunkt ikke udluftes. Er din olieudskiller dermed installeret ved en tankstation, defineres den som en benzinudskiller, som skal udluftes. Eventuelle udluftningsledninger anbringes med udmunding mindst 3m over terræn.


Ifølge DS/EN 858-1 skal udluftningsledninger til udskillere være af samme størrelse som indløb/udløb op til DN200.

Iht. EN858-1 skal olieudskillere være forsynet med automatisk flydelukke og alarm. I Danmark er det kommunen der i sidste ende afgør dette.


ACO tilbyder serviceaftaler på olie- og fedtudskillere samt pumpestationer. Læs mere om ACO serviceaftaler.


ACO har bypass-løsninger i både plast, glasfiber og beton. Vi tilbyder bypass-løsninger helt op til NS200 med et totalflow på 1500 liter i sekundet.


Iht. EN858-2 skal olieudskillere tømmes og serviceres hver 6. måned. Olieudskillere tømmes efter producentens anvisninger.


ACO tilbyder både prøveudtagningsbrønde og prøvetagningspumper til prøveudtag direkte i olieudskilleren.

Fedtudskillere

ACO udbyder alarmer, som både kan alarmere for lagtykkelse, overløb og slam.

For at dimensionere fedtudskilleren så præcist som muligt, beregner vi størrelsen på udskilleren ved hjælp af tapsteder og antallet af køkkenudstyr. Anvend vores dimensioneringsværktøj til at beregne størrelsen af din kommende udskiller eller kontakt ACO’s kompetencecenter for at få rådgivning.

Ifølge normen anbefales tømning af fedtudskillere hver 14. dag eller som minimum én gang om måneden.


Fedtudskilleren skal udluftes og have sin egen udluftningsledning, der føres over tag.


Ifølge DS/EN 1825-1 skal udluftningsledninger til udskillere være af samme størrelse som indløb/udløb op til DN200.

Alle ACO olie- og fedtudskillere i beton er opdriftssikrede op til underkanten af indløb.


ACO udbyder en mobil fedtudskiller i plast (Lipumobil-P). Skal du bruge en mobil fedtudskiller, skal brugen af den godkendes af de lokale myndigheder.


ACO tilbyder serviceaftaler på fedt- og olieudskillere samt pumpestationer. Læs mere om ACO serviceaftaler.


ACO tilbyder både prøveudtagningsbrønde og prøveudtagningspumper til prøveudtag direkte i fedtudskilleren.


ACO tilbyder som standard fritstående fedtudskillere fra NS2-NS30. ACO kan specialdesigne fedtudskillere i større størrelser. Kontakt vores kundecenter for mere information.


I vores sortiment har vi komplette løsninger bestående af fedtudskiller, tømningspumpe, løftepumpe og højtryksrenser integreret. Vores fedtudskiller Lipusmart er et eksempel på dette.

Sandfang


ACO tilbyder sandfang i både plast, glasfiber og beton.


Hos ACO kan vi producere sandfang i helt op til 70.000 liter.


Ved at tilkøbe og installere ACO slamalarm, kan du få en alarm, når det er tid til at tømme sandfanget.


ACO sandfang benyttes ofte foran/før ACO udskillere.


Alle ACO udskillere tilbydes enten med eller uden indbygget sandfang, så det kan tilpasses det specifikke projekt/område.


Gennem vores installationsvejledning får du udførlige og korrekte anvisninger til installation af sandfang. Kontakt ACO kundecenter for mere information.