Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Få en serviceaftale til pumpestationer
Løbende vedligehold og service af pumpestationer giver tryghed – nu og fremadrettet

Er det tid til service af din pumpestation? Hos ACO anbefaler vi, at pumpestationer og løftepumper undergår et servicetjek cirka hver tredje måned i henhold til normen. Det gør vi for at sikre dig imod lækage, for at vedligeholde komponenter udsat for hårdt, kontinuerligt slid og for, at du kan undgå nødsituationer. Hos ACO har vi både udstyr, ekspertise og erfaring til at levere pumpeservice i høj kvalitet – både ved planlagte servicebesøg og akutte situationer.

Når du indgår i en servicekontrakt med ACO, får du en skræddersyet serviceaftale, der er tilpasset din pumpestation og dit behov – både i forhold til frekvensen af servicebesøg, behov, betingelser og pris. Her får du ingen lange bindingsperioder og skjulte meromkostninger.

Vores grundighed sikrer dig driftssikkerhed

Husker du at prioritere service og vedligehold af din pumpestation? Undgå pludselige driftstop, unødvendigt slid på komponenter og funktionsnedsættelse. Prioritér en serviceaftale til din pumpestation og vær sikret driftssikkerhed og kontinuerlig tryghed.

Med en skræddersyet ACO serviceaftale og vores erfarne serviceteknikere, er du altid sikret, at din pumpestation er godkendt og lever op til gældende lovgivning, retningslinjer og standarder, så alle garantier opretholdes.

Vores serviceteknikere hjælper blandet andet med:

  • Installationsrådgivning og funktionstest
  • Opstartsservice og klargøring
  • Slutinspektion og idriftsættelse

Vi anbefaler altid, at vores løftepumper færdigsamles og funktionstestes inden idriftsættelse. Både installation, funktionstest og idriftsættelse bør udføres af en ACO-certificeret servicetekniker, som dokumenterer, at arbejdet er udført korrekt. Det gør vi for din sikkerhed og tryghed.

Den bæredygtige løsning til din pumpestation

Vidste du, at en serviceaftale til din pumpestation er den grønne løsning? Når du investerer i løbende service og vedligehold af din løftepumpe og det samlede system i din pumpestation, investerer du i en bæredygtig løsning. Det er samtidig også en økonomisk løsning, fordi du opretholder levetiden på systemet, når du sørger for service og vedligehold i stedet for at udskifte.

Kontakt os for mere info om serviceaftaler til pumpestationer.