Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Vandets vej

Udviklingen med ekstreme vejrforhold kræver avancerede løsninger til regn- og spildevandshåndtering.

Vores banebrydende teknologier er designet til at imødekomme fremtidens behov.

ACO tager sin del af ansvaret og tilbyder smarte systemløsninger via vores Watercycle.

Vi har et komplet udvalg af integrerede afvandingsløsninger.

Collect: Indsamling af overfladevand

ACOs Collect-systemer sørger for, at vandet kommer så tidligt og så hurtigt som muligt fra overfladen til afløbssystemet. På den måde beskytter vores produkter mennesker, bygninger og infrastruktur.

Clean: Rensning og behandling

ACOs Clean-systemer behandler opsamlede væsker så de som minimum kan sendes videre til offentlige kloakker. Her bruges ACOprodukter til at muliggøre genbrug og bæredygtig anvendelse.

Hold: Forsinkelse og inddæmning

ACOs forsinkelsessystemer består af faskiner, barrierer og ventiler. De sikrer, at væskerne forbliver i afvandingssystemet og kan kontrolleres der. Her beskytter ACOløsningerne imod oversvømmelser og udledning af forurenet vand.

Reuse: Pumpning, bortledning og genbrug af vand

ACOs Reuseprodukter består af pumper, udskillere og rørsystemer. De fører det indsamlede, behandlede og kontrollerede vand videre til nedsivningssystemer og kredsløb. Her bringer ACOløsningerne det rensede vand tilbage til genbrug eller ud i naturens cyklus igen.