Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Tilbageholdelse af regnvand

Regnvandskassetter er et modulært system i plastik til fastholdelse og nedsivning af regnvand.

Systemet er baseret på basisenheder, der er lagt i forbandt ved hjælp af et intelligent plug-in-system. På den måde opnår det samlede systems en høj strukturel styrke. Systemet tillader ubegrænset inspektion og vedligeholdelse pga. af dets åbenhed.

Sammenlignet med konventionelle systemer reducerer basisenhedernes stabelbarhed transportomkostningerne og dermed CO2-forbruget. Samtidig reduceres den nødvendige plads på lageret og på byggepladsen med mere end halvdelen.ACO underbygger det naturlige vandkredsløb
Fremtiden er ACO’s modulopbyggede løsning for magasinering af regnvand

Hos ACO arbejder vi for at sikre, at overfladevand forsinkes og opbevares under kontrollerede for hold. Det gør vi, så vandet på et senere tidspunkt kan udledes eller infiltreres i nærmiljøet – under fuld kontrol. Vores typiske produkter og løsning for tilbageholdelse af regnvand er store linjedræn og regnvandskassetter.

ACO Regnvandskassetter er et modulært system til fastholdelse og nedsivning af regnvand, der er designet og fremstillet i polypropylen. Vores system er baseret på basisenheder, som lagt i forbandt, opnår uhørt stor, strukturel styrke. Systemet tillader ubegrænset inspektion og vedligeholdelse på grund af dets åbenhed og mange, strukturelle muligheder. Regnvandskassettesystemer er fremstillet i polypropylen, hvilket giver flere fordele: På den ene side anvendes ACO Stormbrixx som en forsinkelse til regnvandets udledning, og på den anden side til kontrolleret nedsivning af regnvandet.

Sammenlignet med konventionelle systemer, er ACO’s basisenheders stabelbarhed med til at reducere transportomkostningerne – og dermed CO2-forbruget. At basisenhederne kan stables, betyder også, at nødvendige plads på lageret kan reduceres, og på byggepladsen kan pladsbehovet reduceres med mere end halvdelen.

Samtidig underbygger regnvandskassettesystemet, ACO Stormbrixx, det naturlige vandkredsløb, idet det på forseglede områder holder opsamlet regnvand tilbage i jorden og udleder det under kontrollerede forhold.

Vidste du, at med regnvandskassettesystemet ACO Stormbrixx fremmes nydannelsen af grundvand? Når det opsamlede vand anvendes til nedsivning, afgives regnvandet til jorden i moderate mængder – og ovenikøbet dér, hvor det falder. Således fremmes nydannelsen af grundvand, og kloakkerne aflastes.

Produktfordelene er mange ved ACO Stormbrixx-systemet til tilbageholdelse af regnvand: Konstruktionens modstandsdygtighed og belastbarhed ved udlægning i forbandt, CO2-forbrugsvenlighed, økonomisk transport og praktisk byggepladshåndtering, samleled, der forhindrer, at grundelementerne forskubber sig, strukturel styrke, og meget mere.

Har du brug for kompetent rådgivning i ACO Stormbrixx og professionel tilbageholdelse af regnvand? Ring til ACO Customer Care Center for en uforpligtende snak om mulighederne til dit projekt.

Du kan også blive klogere på vores løsninger for tilbageholdelse af regnvand i vores referenceunivers.