Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Professionel tilbageholdelse af regn- og spildevand
ACO-produkter sikrer kontrolleret tilbageholdelse af regn- og spildevand

I ACO Watercycle arbejder vi ud fra princippet om at levere systemer, løsninger og produkter, der opsamler, renser, opbevarer og genanvender vand for at bidrage til bevarelsen af rent grundvand som en vital ressource for samfundet. ACO Hold omfatter henholdsvis tilbageholdelse af regnvand og tilbageholdelse af spildevand i sektoren for varme, vand og sanitet samt sektoren for vej og anlæg.

For VVS, når spildevand skal væk, betyder det, at ACO-løsninger forhindrer spildevand i at løbe tilbage til bygningen, når kloaknettet ikke længere kan følge med. Til dét tilbyder vi et bredt sortiment af blandt andet højvandslukkere, som skræddersyes og dimensioneres til dit projekt og formål.

Under kraftige regnskyl og skybrud kan kloaknettet ofte ikke følge med– og det resulterer i oversvømmede kældre og veje, og at der er risiko for udledning af fortyndet spildevand til vandmiljøet. Det undgår du med ACO’s løsninger for professionel tilbageholdelse af spildevand.

For VA, når regnvand skal væk, betyder det, at ACO-løsninger sikrer, at regn- og overfladevand forsinkes og opbevares under kontrollerede forhold på en måde, som sikrer, at vandet på et senere tidspunkt kan udledes i nærmiljøet på en sikker og kontrolleret måde.

Til tilbageholdelse og opbevaring af regnvand, tilbyder ACO kvalitetsprodukter som regnvandskassetter og store linjedræn med indbygget volumen (eksempelvis Q-max).

De fleste steder i samfundet løber regnvand fra veje, tage og andre befæstede overflader ned i kloakken. Det betyder, at kloaknettet bliver belastet, når det regner – og det er her, behovet for tilbageholdelse af regnvand opstår. Klimaforandringerne har medført øgede nedbørs- og vandmængder, som lægger hårdt pres på det offentlige kloaknet de kommende år.

Vidste du til gengæld, at tilbageholdelse af regnvand kan være med til at bidrage til en grønnere by og kan tænkes ind i mange områder af samfundet? For eksempel byrum, idrætsfaciliteter, trafiksanering, med mere?

Har du brug for kvalificeret rådgivning til tilbageholdelse af regn- og spildevand? Kontakt vores kundecenter for en uforpligtende snak om mulighederne for dit projekt.